23/07/2022

Tiếp tục rà soát, chỉ đạo triển khai dự án Khu đô thị mới Mai Pha theo đúng quy định

(KTVN) – UBND tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND TP Lạng Sơn tiến hành kiểm tra, rà soát lại diện tích các loại đất bị thu hồi của dự án Khu đô thị mới Mai Pha, TP Lạng Sơn.

 Tại buổi họp báo Quý II/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn đã thông tin về tình hình triển khai thực hiện dự án Khu đô thị mới Mai Pha.

UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp báo Quý II/2022

Dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn đã có chủ trương thực hiện từ năm 2009, đến nay đã trải qua nhiều lần điều chỉnh theo các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực hiện dự án.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhận thấy dự án có quy mô sử dụng đất lớn, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng, công tác quản lý đất đai trải qua nhiều thời kỳ, chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sự thay đổi, tiên lượng được những vấn đề lớn, phức tạp, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chủ động giao các cơ quan chức năng rà soát lại quy trình thực hiện dự án và đã phát hiện một số thiếu sót và đang được các cơ quan chức năng xử lý, khắc phục, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Về việc rà soát diện tích đất trồng lúa, UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn tiến hành kiểm tra, rà soát lại diện tích các loại đất bị thu hồi của dự án Khu đô thị mới Mai Pha, thành phố Lạng Sơn. Tổng diện tích đất trồng lúa sau rà soát là 18,39 ha (trên 10 ha), như vậy, dự án phải có Văn bản chấp thuận của Thủ tướng chính phủ theo quy định tại khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai.

Hiện nay, UBND tỉnh đang giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu trình tự thủ tục xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất lúa của dự án theo quy định.

Đối với việc chuyển mục đích sử dụng đất trong khu vực Dự án, Công an tỉnh đã làm việc với UBND thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và các cá nhân có liên quan trong việc thẩm định hồ sơ, trình UBND thành phố cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại Dự án; tiến hành xác minh với các hộ dân chuyển nhượng, chuyển mục đích sử dụng đất; hiện nay các cơ quan vẫn tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phối cảnh dự án Khu đô thị mới Mai Pha

Đối với việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trùng lên diện tích sân bay Mai Pha, Công an tỉnh đã phối hợp với Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố rà soát các thửa đất cấp trùng và thu thập các thông tin liên quan, các cơ quan đang tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Việc chỉ đạo kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục trong quá trình tổ chức lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết dự án, đã chỉ đạo Sở Xây dựng rà soát các thủ tục về lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng Dự án; kết quả kiểm tra cho thấy việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng đảm bảo tuân thủ theo các quy định hiện hành.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù trong công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn cho phù hợp với quy định và tình hình thực tế.

PV