16/08/2022

Tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô còn chậm

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc đẩy nhanh tiến độ các nội dung công việc triển khai lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các đơn vị, sở, ngành đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô

Bảo Hân/Hà Nội mới