07/05/2021

Thực hiện hơn 7.000 cuộc thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai

Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, trong 5 năm (2016-2020), toàn ngành đã tập trung giải quyết tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo đó, toàn ngành tiến hành hơn 7.000 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện, kiến nghị thu hồi gần 21.500ha đất, truy thu hơn 444 tỷ đồng, phạt vi phạm hành chính 344 tỷ đồng; xử lý, thu hồi, hủy bỏ hơn 1.500 dự án với tổng diện tích gần 30.000ha… Thông qua thực hiện tốt công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, tiếp công dân… đã giúp số lượng đơn thư giảm trung bình 9%/năm.

Cũng theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, giai đoạn 2021-2025, ngành tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra theo diện và theo chuyên đề nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản và môi trường.

Ánh Dương/Hà Nội mới