20/05/2022

Thủ tướng yêu cầu xử nghiêm tình trạng phân lô bán nền, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 05/CT-TTg yêu cầu các địa phương tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, xử lý tình trạng phá rừng, phân lô bán nền, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật…

Để ngăn chặn có hiệu quả tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, đồng thời góp phần thực hiện các cam kết quốc tế, đặc biệt là cam kết tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: quản lý chặt chẽ diện tích rừng, đất rừng theo đúng quy hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt; tích hợp đầy đủ thông tin về rừng, đất rừng trong quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ảnh minh họa

Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để quản lý và bảo vệ hiệu quả đối với diện tích rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất;

Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, tránh tình trạng lợi dụng việc chuyển mục đích sử dụng rừng để phá rừng trái pháp luật.

Thủ tướng cũng yêu cầu lãnh đạo các địa phương chỉ đạo, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng và xử lý nghiêm những trường hợp san ủi đồi núi để phân lô, bán nền, xây dựng trên đất rừng trái quy định của pháp luật; Khẩn trương xác minh, làm rõ các vụ phá rừng trái pháp luật đã được các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và địa phương phát hiện;

Đẩy nhanh tiến độ điều tra và làm rõ đối tượng vi phạm, xử lý đúng quy định của pháp luật các vụ án phá rừng, lấn chiếm đất rừng trong thời gian qua để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung; Xử lý trách nhiệm của chủ rừng và các tổ chức, cá nhân có liên quan khi xảy ra tình trạng phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật trên địa bàn quản lý nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời;

Đẩy mạnh công tác giao rừng, cho thuê rừng gắn với giao đất, đặc biệt là diện tích rừng do Ủy ban nhân dân cấp xã đang quản lý. Kiên quyết thu hồi rừng đối với các chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ bảo vệ rừng để xảy ra mất rừng.

Đối với Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nâng cao đời sống, thu nhập người làm nghề rừng; huy động các nguồn lực hợp pháp để đầu tư phát triển sản xuất lâm nghiệp, tiêu thụ nông, lâm sản tại các tỉnh nhằm giảm áp lực lên rừng.

Đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng có quy mô lớn, phức tạp; đẩy mạnh chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ cao, hiện đại trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát hiện sớm mất rừng, cháy rừng đảm bảo hiệu quả.

Ngoài ra, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, hoàn thiện các quy định nhằm quản lý chặt chẽ đất đai, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, chuyển mục đích sử dụng đất rừng trái quy định của pháp luật;

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm tình trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, nhất là trên địa bàn các tỉnh khu vực Tây Nguyên. Chỉ đạo hỗ trợ các địa phương điều tra, xử lý nghiêm các vụ án hình sự trong lĩnh vực lâm nghiệp đặc biệt là các hành vi hủy hoại rừng.