10/06/2020

Thủ tướng chỉ đạo nghiên cứu việc người nước ngoài lách luật mua đất

Thủ tướng giao một số cơ quan chức năng nghiên cứu về phản ánh tình trạng người nước ngoài lách luật, sở hữu những lô đất trọng yếu trong nhiều năm.

Theo phản ánh của báo chí cuối tháng 5 vừa qua về tình trạng người nước ngoài đang lách luật, sở hữu những lô đất trọng yếu tại Việt Nam tồn tại trong nhiều năm, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tổng hợp nội dung phản ánh của cơ quan báo chí trong quá trình hoàn thiện dự án Luật Đầu tư sửa đổi, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh đó, các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp theo chức năng, nhiệm vụ được phân công rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản… báo cáo Chính phủ và Thủ tướng phương án xử lý tình trạng này.

Thủ tướng cũng yêu cầu UBND TP Đà Nẵng báo cáo kết quả thực hiện đã được Thủ tướng chỉ đạo nêu tại công văn số 8785/VPCP-NN ngày 28/9/2019.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí, tình trạng người nước ngoài lách luật, sở hữu những lô đất trọng yếu đã tồn tại trong nhiều năm và không ít lần được đưa ra xem xét, tuy nhiên đến nay các cơ quan chức năng vẫn “bó tay” vì luật cho phép.

Theo các chuyên gia, bản chất của vấn đề là pháp lý chưa lường hết được những phát sinh trong thực tế, chính sách đi sau thực tiễn trong lĩnh vực đầu tư, sở hữu đất đai, tạo kẽ hở cho các nhà đầu tư nước ngoài lách luật, sở hữu đất trái phép…

Hà Bùi/zing.vn