17/04/2020

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

Chiều ngày 16/4 tại Trụ sở cơ quan Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã chủ trì cuộc họp để kiểm đếm việc thực hiện các nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của các Cục, Vụ, Viện, Thanh tra Bộ Xây dựng. Cuộc họp được tiến hành theo phương thức trực tuyến trong bối cảnh thực hiện các Chỉ thị số 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 02 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Văn phòng Bộ Xây dựng, Vụ Pháp chế đã báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trong quý I và tháng 4/2020 của các đơn vị, trong các mặt công tác: thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng giao; trả lời văn bản của các Bộ, ngành, địa phương và công dân; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo kế hoạch của Bộ; giải quyết thủ tục hành chính đối với tổ chức và cá nhân.

Trên cơ sở các báo cáo của Văn phòng Bộ và Vụ Pháp chế, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị tham dự họp đã báo cáo thêm về các nội dung trọng điểm của cuộc họp. Theo đó, mặc dù gặp nhiều khó khăn do cả nước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, nhưng các đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được giao cũng như các nhiệm vụ đã được đề ra trong chương trình công tác. Tuy nhiên, cũng còn có một số nhiệm vụ bị chậm muộn, tập trung vào nhóm việc nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng; thẩm định, cấp chứng chỉ hành nghề cá nhân do việc kiểm tra hiện trường, tổ chức sát hạch không thực hiện được.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng dự họp trực tuyến

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng dự họp trực tuyến

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh biểu dương thủ trưởng các cơ quan, đơn vị dự họp đã nắm chắc các nhiệm vụ công tác, về cơ bản đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao; biểu dương Trung tâm Thông tin thực hiện tốt việc tổ chức cuộc họp trực tuyến đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý của các đơn vị, của Bộ Xây dựng để chủ động đề xuất các nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật ngành Xây dựng; Đối với một số văn bản trả lời các Bộ, ngành, địa phương, công dân, một số hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính còn chậm muộn hoặc quá hạn, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh yêu cầu các đơn vị cần có giải pháp khắc phục ngay để hoàn thành đúng tiến độ, đạt chất lượng hiệu quả cao trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao./.

Minh Tuấn/moc.gov.vn