09/02/2022

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi. Cuộc thi được tổ chức nhằm lựa chọn phương án thiết kế đầu tư xây dựng mới công trình với quy mô, cảnh quan kiến trúc hài hòa, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, trang thiết bị, tiện nghi sử dụng hiện đại, phù hợp khí hậu, hiệu quả kinh tế để tổ chức các hội nghị lớn của tỉnh, vùng miền; các hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, thương mại có ý nghĩa quan trọng; hội chợ, triển lãm ngoài trời với quy mô lớn, hiện đại.
1. Thông tin chung:
– Tên dự án: Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.
– Cơ quan quyết định thi tuyển: UBND tỉnh Quảng Ngãi.
– Cơ quan tổ chức thi tuyển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
– Địa điểm xây dựng: Phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
2. Nội dung cuộc thi:
– Tên gọi cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh Quảng Ngãi.
– Hình thức thi tuyển: Rộng rãi trong nước.
– Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 25/01/2022.
– Thời gian tiếp nhận hồ sơ dự thi: Trước 17 giờ, ngày 10/3/2022.
– Nội dung đánh giá của cuộc thi: Được tiến hành xét duyệt qua 2 vòng.
3. Cơ cấu giải thưởng và mức hỗ trợ phương án dự thi:
– Giải Nhất (01 giải): 50.000.000 đồng.
– Giải Nhì (01 giải): 40.000.000 đồng.
– Giải Ba (01 giải): 30.000.000 đồng.
– Hỗ trợ: 20.000.000 đồng/1 phương án dự thi đối với những phương án dự thi được đánh giá ở vòng 2 nhưng không đạt giải.
4. Yêu cầu của cuộc thi:
Thu nhận tất cả các ý tưởng và phương án kiến trúc có chất lượng từ các cá nhân, đơn vị dự thi; tổ chức phân tích, đánh giá chặt chẽ, chính xác để lựa chọn ý tưởng và phương án kiến trúc tốt nhất; đảm bảo khách quan, minh bạch và tuân thủ quy định liên quan.
5. Thông tin liên hệ:
– Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự thi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
– Địa chỉ: Số 504, đường Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
– Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được cung cấp miễn phí gồm: Kế hoạch thi tuyển; nhiệm vụ thiết kế, quy chế thi tuyển; vị trí địa điểm xây dựng, qui hoạch xây dựng, hình ảnh hiện trạng và cảnh quan xung quanh…, tại địa chỉ: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi (số 504, đường Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) hoặc tải file tại địa chỉ: https://quangngai.gov.vn/thiet-ke-kien-truc.
– Người chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến cuộc thi: Ông Nguyễn Văn Cương – Trưởng Ban điều hành dự án 1 của Ban Quản lý dự án, điện thoại: 0918.802.768.