08/06/2023

Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Quảng trường biển Cửa Sót

(KTVN) – Ban Tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Quảng trưởng biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) thông báo.

Ban Tổ chức thông báo Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Quảng trường biển Cửa Sót.

Tên dự án: Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà

Địa điểm xây dựng công trình: thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Tên gọi cuộc thi: Thi tuyển phương án kiến trúc công trình Quảng trường biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà.

Cơ quan tổ chức thi tuyển: UBND huyện Lộc Hà

Hình thức tổ chức thi tuyển:

Thi tuyển hạn chế: Cơ quan tổ chức thi tuyển mời ít nhất 03 tổ chức tư vấn có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm thiết kế xây dựng đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật hoặc tính đặc thù của công trình thi tuyển phương án kiến trúc, đồng thời đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về đấu thầu.

Quy mô thi tuyển: Tổ chức thi tuyển 01 vòng. Các đơn vị được mời thi tuyển sẽ tham gia hội nghị khởi động, cung cấp thông tin, nhiệm vụ thiết kế cuộc thi và thực hiện phương án thiết kế dự thi của mình. Cơ quan tổ chức thi tuyển sẽ thành lập hội đồng thi tuyển tổ chức đánh giá, lựa chọn phương án tối ưu từ đề xuất của ít nhất 03 đơn vị có đủ năng lực hoạt động, có nhiều kinh nghiệm thiết kế công trình tương tự, có các cá nhân phụ trách các lĩnh vực chuyên môn đáp ứng yêu cầu và có nguyện vọng tham gia thi tuyển, xếp hạng các phương án dự thi và trình cấp có thẩm quyền quyết định và trao giải thưởng.

Thời gian nộp hồ sơ thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc: Trước 17 giờ 30 phút ngày 6/7/2023 tại UBND huyện Lộc Hà (Tổ dân phố Phú Nghĩa, thị trấn Lộc Hà, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh).

Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển gồm: Kế hoạch thi tuyển; Nhiệm vụ thiết kế và Quy chế thi tuyển.

Người liên hệ: Ông Trần Mạnh Cường, Thư ký Ban tổ chức cuộc thi; số điện thoại: 0946799789

Tuyết Ngân