26/10/2015

Thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng các công trình trọng điểm

UBND TP Hà Nội đã có kế hoạch số 188/KH-UBND về việc triển khai Đề án phát hành trái phiếu xây dựng Thủ đô năm 2015 (đợt 2).

Theo đó, TP Hà Nội sẽ phát hành thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu xây dựng Thủ đô, thời gian dự kiến phát hành trước 20/11/2015.

Mục đích của đợt phát hành lần này là huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu để đầu tư theo tiến độ các dự án nằm trong danh mục các dự án, công trình trọng điểm đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua. Trong đó, sẽ tập trung bố trí vốn cho 7 dự án chuyển tiếp, 1 dự án ODA đang triển khai thực hiện cần vốn đối ứng để bảo đảm tiến độ Hiệp định và 3 dự án mới khởi công trong năm 2015.

Được biết, việc sử dụng nguồn vốn trái phiếu huy động được sẽ bảo đảm quy định của Luật Ngân sách nhà nước theo nguyên tắc đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả. Sở Tài chính sẽ tham mưu cho UBND TP giải pháp về ứng trước vốn và triển khai phát hành theo các đợt phù hợp với tiến độ triển khai các dự án, bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Kho bạc Nhà nước Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch, khảo sát thị trường nhằm tiếp cận các đối tượng khách hàng tiềm năng.

Theo CAND