02/06/2020

Thành ủy TP Hồ Chí Minh sơ kết công tác thanh tra: Sai phạm phổ biến là về quản lý đất đai

Qua hơn một năm triển khai, thực hiện Thông báo số 3150-TB/TƯ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận đối với 17 tổ chức Đảng, 15 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng đông đảo đại biểu các cấp, các ngành tham dự hội nghị

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cùng đông đảo đại biểu các cấp, các ngành tham dự hội nghị

Làm tốt công tác kiểm tra Đảng

Thông tin được đưa ra tại Hội nghị sơ kết việc thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát cấp thành phố năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 2-6.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Nam, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đây là lần đầu tiên, Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các cấp lãnh đạo toàn diện, tập trung, thống nhất công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trong toàn hệ thống chính trị.

Tiêu biểu là Ủy ban Kiểm tra đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy kiểm tra, giám sát đối với 19 tổ chức Đảng và 15 đảng viên với các nội dung: Kiểm tra vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII; giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 76 – KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)…

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và kết luận đối với 17 tổ chức Đảng, 15 đảng viên có thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với 3 đảng viên thuộc Đảng bộ quận Thủ Đức (khiển trách 2 trường hợp, cách tất cả các chức vụ trong Đảng 1 trường hợp); chỉ đạo, hướng dẫn 2 tổ chức Đảng xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền đối với tổ chức Đảng và đảng viên có liên quan vi phạm.

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đối với 12 tổ chức Đảng; kiểm tra việc thực hiện công tác lãnh đạo, quản lý, sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước đối với 3 tổ chức Đảng và công tác lãnh đạo, quản lý tài chính đảng đối với 5 tổ chức Đảng.

Qua thanh tra phát hiện 4 dạng sai phạm phổ biến

Trong năm qua, HĐND thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 17 cuộc giám sát, khảo sát tiến độ thực hiện một số dự án chống ngập đối với UBND thành phố, 4 sở ngành, 12 quận huyện và một doanh nghiệp. Các ban của HĐND cũng tổ chức nhiều cuộc giám sát về nhiều vấn đề như việc sử dụng tài nguyên đất, tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công…

Về phía Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đã tổ chức 9 buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố.

Qua đó có văn bản kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sớm nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ môi trường, Luật đất đai và các luật khác có liên quan; đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đã kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các sở – ban, ngành và UBND các quận, huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm; tiếp tục rà soát việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn và kịp thời kiến nghị với Trung ương hướng dẫn, giải quyết nhanh các khó khăn, vướng mắc tại các dự án trên địa bàn thành phố;…

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chánh Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh Trần Đình Trữ cho biết về thanh tra kinh tế – xã hội, năm 2019, Thanh tra thành phố đã thành lập 33 đoàn thanh tra, đã thanh tra 101 đơn vị.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 293 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 281 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác hơn 11 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 30 tổ chức và 6 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 4 vụ và kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 2 vụ.

Cũng theo ông Trần Đình Trữ, công tác thanh tra đã phát hiện 4 dạng sai phạm phổ biến, gồm: Sai phạm trong quản lý đất đai; sai phạm trong công tác quản lý ngân sách, vốn nhà nước; sai phạm trong đầu tư xây dựng cơ bản và sai phạm trong công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.

Phương Nam/Hà Nội mới