04/07/2022

Thanh tra việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì chung cư ở TPHCM

UBND TPHCM vừa có chỉ đạo khẩn về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, sử dụng chung cư trên địa bàn TP.

Theo đó, Sở Xây dựng được giao tiếp tục nâng cao vai trò, chức năng quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Nghị định 99/2015 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở năm 2014.

Đồng thời giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về nhà ở trên địa bàn. Trong đó, tăng cường thanh tra công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì các chung cư. Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu của tội phạm về quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì thì chuyển cơ quan điều tra.

UBND TP giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức kiểm tra, hướng dẫn về công tác xử lý chất thải, nước thải, môi trường, cấp giấy chứng nhận, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại các chung cư.

Công an TPHCM được giao phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn TP để xử lý các trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự trong quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì theo quy định; kiên quyết chỉ đạo cưỡng chế và xử lý nghiêm chủ đầu tư (CĐT) không bàn giao kinh phí bảo trì cho ban quản trị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quản lý cư trú tại các chung cư trên địa bàn.

UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tiếp tục nâng cao công tác quản lý nhà nước về nhà ở trên địa bàn. Đồng thời kiểm tra công tác quản lý, sử dụng chung cư, trong đó chú trọng đến việc quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì, xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chung cư.

UBND TP giao Sở Xây dựng tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về nhà ở trên địa bàn. Ảnh minh họa: PHAN CƯỜNG

Cùng với đó, khẩn trương kiểm tra và ban hành quyết định công nhận hoặc ủy quyền cho UBND phường, xã nơi có chung cư kiểm tra hồ sơ và ban hành quyết định công nhận ban quản trị chung cư theo quy định.

CĐT được yêu cầu quản lý, bàn giao kinh phí bảo trì theo quy định. Cụ thể, CĐT có trách nhiệm mở tài khoản thanh toán tại một tổ chức tín dụng để gửi có kỳ hạn đối với mỗi dự án đầu tư xây dựng nhà ở có chung cư để nhận kinh phí bảo trì do người mua, thuê mua nhà ở, phần diện tích khác và CĐT nộp theo quy định. Nghiêm cấm CĐT chiếm dụng diện tích nhà ở trái pháp luật; lấn chiếm không gian và các phần thuộc sở hữu chung hoặc của các chủ sở hữu khác dưới mọi hình thức; tự ý thay đổi kết cấu chịu lực hoặc thay đổi thiết kế phần sở hữu riêng trong chung cư…

Ban quản trị chung cư có trách nhiệm mở tài khoản để nhận kinh phí bảo trì phần sở hữu chung do CĐT bàn giao; sử dụng kinh phí bảo trì phải bảo đảm đúng mục đích, công khai, minh bạch theo đúng quy định.

Phan Cường/Pháp luật TPHCM