24/08/2020

Thành phố Hồ Chí Minh ban hành sổ tay hướng dẫn xây nhà cho công nhân thuê

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành sổ tay hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân về trình tự đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, phạm vi hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng nhà ở có tổng mức đầu tư xây dựng dưới 20 tỷ đồng phục vụ cho công nhân, người lao động thuê để ở trên địa bàn thành phố và cơ quan quản lý Nhà nước (Sở Xây dựng, UBND quận – huyện…), các đơn vị khác có liên quan (tư vấn thiết kế, giám sát, nhà thầu thi công…); không phải hướng dẫn về hồ sơ, bản vẽ xin phép xây dựng.

Nếu tổng mức đầu tư công trình dưới 20 tỷ đồng thì hộ gia đình, cá nhân không cần thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và thực hiện theo hướng dẫn. Còn tổng mức đầu tư trên 20 tỷ đồng thì phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, thực hiện dự án theo quy định đối với doanh nghiệp và không thuộc phạm vi hướng dẫn. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình được xác định theo suất vốn đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành và cách tính được hướng dẫn cụ thể.

Điều kiện thực hiện là hộ gia đình, cá nhân phải có đất ở hợp pháp sau khi thực hiện nghĩa vụ tài chính thì liên hệ UBND quận – huyện hoặc Sở Quy hoạch – Kiến trúc để được hướng dẫn, cung cấp thông tin quy hoạch như chức năng, tầng cao, chiều cao xây dựng, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, khoảng lùi xây dựng công trình… làm cơ sở để thiết kế, xác định tổng mức đầu tư xây dựng công trình.

Sở Xây dựng cũng hướng dẫn cụ thể từ chiều cao diện tích, tổng mức đầu tư bao nhiêu thì được miễn hay không miễn các thủ tục cần thiết như thẩm duyệt thiết kế phòng cháy chữa cháy, thẩm định thiết kế cơ sở, cơ quan nào cấp phép xây dựng…

Cao Cường/BXD