23/02/2022

Thành lập Tổ công tác triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân

Ngày 15/02/2022, Bộ Xây dựng đã có Quyết định 56/QĐ-BXD về việc thành lập Tổ công tác triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

Ảnh minh họa

Theo Quyết định, Tổ công tác có nhiệm vụ làm việc với các địa phương để đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra về xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở, đặc biệt là các chỉ tiêu về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; việc bố trí quỹ đất, thủ tục đầu tư, quản lý sử dụng nhà ở xã hội (trong đó có nhà ở công nhân khu công nghiệp); việc cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ nhằm kịp thời thúc đẩy tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Tổ công tác gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Sinh – Thứ trưởng Bộ Xây dựng – Tổ trưởng;

2. Ông Bùi Xuân Dũng – Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Tổ phó;

3. Ông Hà Quang Hưng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên;

4. Đại diện Lãnh đạo Vụ Quy hoạch – Kiến trúc – Thành viên;

5. Đại diện Lãnh đạo Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng – Thành viên;

6. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Thành viên;

7. Đại diện Bộ Tài chính – Thành viên;

8. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Thành viên;

9. Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội – Thành viên.

10. Ông Dương Ngọc Hải – Trưởng phòng Quản lý, phát triển nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên;

11. Ông Thân Thế Anh – Trưởng phòng Quản lý nhà ở và công sở, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên;

12. Ông Nguyễn Đức Vinh – Phó trưởng phòng Quản lý, phát triển nhà ở xã hội, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản – Thành viên, thư ký đoàn.

PV