03/06/2020

Thành lập tổ công tác liên ngành xử lý công trình vi phạm 8B Lê Trực

UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2243/QĐ-UBND ngày 2-6-2020 thành lập Tổ công tác liên ngành xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng tại số 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình).

Công trình 8B Lê Trực

Công trình 8B Lê Trực

Tổ công tác liên ngành có 16 thành viên, gồm lãnh đạo, cán bộ các sở, ngành: Xây dựng, Tư pháp, Quy hoạch – Kiến trúc, Tài chính, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra thành phố, Công an thành phố, Thanh tra Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải, UBND quận Ba Đình. Chủ tịch UBND quận Ba Đình Tạ Nam Chiến là Tổ trưởng tổ công tác liên ngành.

Tổ công tác có trách nhiệm tổ chức xử lý phần vi phạm trật tự xây dựng sai với giấy phép được cấp tại công trình 8B Lê Trực theo quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND thành phố tại Thông báo số 134/TB-VP, ngày 4-5-2020, Thông báo số 396/TB-UBND, ngày 4-5-2020, bảo đảm an toàn trong quá trình tháo dỡ, phá dỡ và an toàn công trình sau xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Các thành viên tổ công tác căn cứ chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm hướng dẫn, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho UBND quận Ba Đình hoàn thành nhiệm vụ. Trường hợp vượt quá thẩm quyền, thống nhất với UBND quận Ba Đình báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét, giải quyết để tổ chức thực hiện.

Dạ Khánh/Hà Nội mới