06/09/2018

Thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Ngày 5/9, Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tổ chức phiên họp mở rộng thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch.

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Thường trực Ủy ban Kinh tế họp thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch gồm 32 điều, trong đó 31 điều quy định việc sửa các luật và 1 điều quy định hiệu lực thi hành luật. Nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến cấp, loại quy hoạch, thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh quy hoạch, nội dung quy hoạch và các nội dung kỹ thuật đơn giản khác.Dự án luật sửa đổi, bổ sung các luật thuộc lĩnh vực: Giao thông – vận tải; tài nguyên và môi trường; nông nghiệp; thông tin và tuyên truyền; xây dựng; văn hóa, thể thao và du lịch; quốc phòng; y tế; công thương; lao động – thương binh và xã hội; tài chính và tư pháp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu đều nhất trí với sự cần thiết ban hành Luật sửa đổi, bổ sung các luật có quy định liên quan đến quy hoạch để bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật. Tuy nhiên, do phạm vi điều chỉnh rộng, một luật sửa đổi 37 luật, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều bộ, ngành cho nên cần có sự rà soát tổng thể, đánh giá tác động kỹ lưỡng để bảo đảm chất lượng của dự thảo luật.

Hiền Chi/Hà Nội mới