13/10/2021

Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 12/10/2021, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị chủ trì Hội nghị Thẩm định Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050

Dự Hội nghị có Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương, Chủ tịch Hội quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam Trần Ngọc Chính, đại diện Văn phòng Chính phủ, đại diện các Bộ, ngành Trung ương là thành viên Hội đồng thẩm định, lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương.

Trình bày những nội dung chính trong đề xuất Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, đại diện tư vấn (Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, VIUP) cho biết: Thành phố Hải Dương là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật, dịch vụ du lịch của tỉnh Hải Dương, nằm trên hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, gần vành đai kinh tế ven biển Bắc Bộ. Trong Vùng Thủ đô Hà Nội, thành phố Hải Dương được xác định là đô thị trung tâm cấp vùng, phát triển công nghiệp nhẹ, kỹ thuật cao và hỗ trợ phát triển các loại công nghiệp chế biến của vùng Nam và Đông Nam Đồng bằng Sông Hồng. Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030 (đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 4/7/2017) qua nhiều năm thực hiện đến nay đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần được nghiên cứu, xem xét, điều chỉnh.

Phạm vi khu vực lập điều chỉnh quy hoạch lần này là toàn bộ ranh giới hành chính thành phố Hải Dương được điều chỉnh theo Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương, bao gồm 19 phường và 6 xã, với tổng diện tích tự nhiên là 111,64 km2.

Mục tiêu lập quy hoạch nhằm phát triển thành phố Hải Dương với những vị thế và xu hướng phát triển mới trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa, khai thác hiệu quả những tiềm năng phát triển của thành phố theo hướng bền vững; xây dựng thành phố Hải Dương thành đô thị văn minh, xanh, thân thiện với môi trường, có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội đồng bộ, hiện đại, có mạng lưới dịch vụ hoàn thiện, hấp dẫn nhà đầu tư, thu hút lực lượng lao động, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu; đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I; làm cơ sở pháp lý để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết các khu chức năng và các dự án đầu tư xây dựng.

Nhiệm vụ nêu những yêu cầu chính về nội dung hồ sơ quy hoạch bao gồm: phân tích, đánh giá vai trò, vị thế, tiềm năng và động lực phát triển của thành phố Hải Dương; đánh giá hiện trạng; dự báo và đề xuất mô hình phát triển; định hướng phát triển không gian; định hướng quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo giai đoạn quy hoạch; đề xuất định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị; định hướng hệ thống hạ tầng kinh tế, xã hội; quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật; đánh giá môi trường chiến lược; đề xuất các chương trình, dự án ưu tiên và nguồn lực thực hiện; đề xuất quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt.

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng thẩm định đóng góp nhiều ý kiến thiết thực về những nội dung nghiên cứu lập quy hoạch liên quan đến các lĩnh vực tài nguyên, môi trường, đầu tư, tài chính, công thương, quy hoạch, giao thông, văn hóa, du lịch, nông nghiệp, quốc phòng, an ninh… giúp đơn vị tư vấn hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị tổng hợp ý kiến của đại diện các Bộ ngành Trung ương, các hội nghề nghiệp chuyên môn, đồng thời nhấn mạnh vai trò, vị thế quan trọng của thành phố Hải Dương đối với sự phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương, Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng Đồng bằng Sông Hồng.

Để khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh của thành phố Hải Dương, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu: điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 phải đặt trong quy hoạch tổng thể tỉnh Hải Dương, có sự thống nhất với các cấp độ quy hoạch; bám sát các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương về phát triển thành phố Hải Dương; rà soát kỹ hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng phát triển đô thị, các dự án đã, đang triển khai trên địa bàn và dự địa phát triển của các dự án này.

Bên cạnh đó, nội dung quy hoạch phải làm rõ cấu trúc đô thị, kiến trúc cảnh quan, xác định những trọng tâm mới trong xây dựng, phát triển thành phố, những yêu cầu về thiết kế đô thị, không gian cảnh quan đặc thù; đảm bảo tính kết nối giữa thành phố Hải Dương và các địa bàn khác thuộc tỉnh Hải Dương và với các tỉnh lân cận; chú trọng công tác quốc phòng, an ninh; bảo vệ môi trường; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử; phát triển kinh tế hài hòa với phát triển văn hóa, xã hội; sử dụng hiệu quả tài nguyên đất; đề xuất kế hoạch sử dụng đất cho từng giai đoạn phát triển của thành phố.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo đơn vị tư vấn tiếp thu đầy đủ những ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng, sớm hoàn thiện Báo cáo thuyết minh Nhiệm vụ, dự thảo Tờ trình và Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Trần Đình Hà/moc.gov.vn