27/12/2019

Thẩm định Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 26/12/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Thẩm định Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đồ án) do Công ty CP Nước và môi trường Việt Nam (VIWASE) lập. Chủ tịch Hội đồng, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì cuộc họp

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn chủ trì cuộc họp

Theo đại diện đơn vị tư vấn lập quy hoạch VIWASE, phạm vi nghiên cứu của Đồ án gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội với tổng diện tích 3.358,59km2 và mở rộng ra các vùng phụ cận Thủ đô. Mục tiêu của Đồ án nhằm rà soát, điều chỉnh Quy hoạch cấp nước cho khu vực đô thị và nông thôn Thủ đô đến 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với hiện trạng và Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được phê duyệt; xác định nhu cầu sử dụng nước sạch, điều chỉnh phương án phát triển hệ thống cấp nước cho khu vực đô thị và nông thôn Thủ đô theo mô hình cấp nước tập trung và phân tán; khai thác hợp lý các nguồn nước ngầm và nước mặt, ưu tiên khai thác nguồn nước mặt, giảm dần khai thác nước ngầm.

Đồ án điều chỉnh quy hoạch còn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn và bền vững cho khu vực đô thị và nông thôn Hà Nội cùng một tiêu chuẩn về chất lượng nước sạch của Bộ Y tế, từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý, áp dụng công nghệ thông tin trong sản xuất và kinh doanh nước sạch; cập nhật và điều chỉnh các dự án ưu tiên đang triển khai, điều chỉnh phân kỳ đầu tư các dự án và các giải pháp để thu hút các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển và quản lý hệ thống cấp nước theo hình thức xã hội hóa. Mục tiêu đề ra trong Đồ án là phấn đấu đến năm 2030: 100% dân cư đô thị trung tâm Thủ đô được sử dụng nước sạch; 95 – 100% dân cư đô thị vệ tinh được sử dụng nước sạch; đối với khu vực nông thôn, tỷ lệ này đạt từ 90 – 100%; giảm tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch xuống dưới 15%.

Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được lập trên cơ sở kế thừa Quy hoạch cấp nước Hà Nội năm 2013, có sự kết hợp với Quy hoạch cấp nước nông thôn Hà Nội hiện nay và điều chỉnh phù hợp với tình hình mới, dựa trên các điều chỉnh về quy hoạch đô thị, công nghiệp, quy hoạch phân khu được cập nhật trong thời gian qua.

Giải pháp tổng thể được Đồ án đưa ra bao gồm: Ưu tiên sử dụng nguồn nước mặt từ các hệ thống sông hồ có trữ lượng lớn, chất lượng tốt, hạn chế sử dụng nước ngầm; đa dạng hóa phương án nguồn cấp nước, kết hợp mô hình cấp nước tập trung và phân tán để cấp nước cho khu vực đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn một cách linh hoạt, áp dụng chung một tiêu chuẩn cấp nước cho thành phố; kết nối hệ thống cấp nước của Hà Nội với hệ thống cấp nước của các tỉnh trong Vùng Thủ đô; nghiên cứu, đề xuất quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước truyền tải cấp 1 của Thủ đô đồng bộ với phát triển các nhà máy nước, đảm bảo tất cả các khu vực trong thành phố có thể tiếp cận nguồn cấp nước tập trung.

Đồ án cũng đưa ra các giải pháp về bảo vệ nguồn nước và công trình cấp nước; những điều chỉnh quy hoạch phát triển các nhà máy nước; điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới cấp nước; các dự án cấp bách và ưu tiên; các giải pháp về huy động nguồn lực thực hiện quy hoạch; đánh giá tác động môi trường chiến lược.

Nhằm nâng cao chất lượng Báo cáo thuyết minh Đồ án, đại diện các Bộ ngành Trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành là thành viên Hội đồng Thẩm định đã đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý giúp đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa. Hội đồng đánh giá cao sự cần thiết phải thực hiện Đồ án Điều chỉnh quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tuy nhiên, theo Hội đồng, nguồn nước cấp cho người dân Thủ đô phần lớn được lấy từ các sông chảy qua nhiều tỉnh, thành phố nên rất cần sự phối hợp hiệu quả giữa các địa phương trong việc bảo vệ chất lượng nguồn nước, đặc biệt là các tỉnh phía thượng nguồn. Bên cạnh đó, Hội đồng đề nghị đơn vị tư vấn rà soát các tuyến ống vận tải nước và hệ thống các tuyến ống cấp nước cho các vùng, làm cơ sở để đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn hệ thống cấp nước cho người dân Thủ đô.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn ghi nhận nỗ lực của đơn vị tư vấn trong quá trình lập Đồ án. Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn, bên cạnh việc đảm bảo an toàn nguồn nước, Đồ án phải chú trọng đặc biệt đến các chỉ tiêu cấp nước, vì đây là yếu tố cốt lõi của Đồ án. Ngoài ra, Báo cáo thuyết minh Đồ án cần bổ sung các văn bản pháp lý làm căn cứ xây dựng Đồ án, sửa lại các bản vẽ đảm bảo chất lượng hơn, đồng thời làm rõ hiện trạng hệ thống cấp nước của Hà Nội hiện nay, qua đó có cơ sở để đưa ra các giải pháp đảm bảo cấp nước sạch cho người dân Thủ đô trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn tổng hợp các ý kiến đóng góp của đại diện các Bộ, ngành Trung ương, các hội, hiệp hội chuyên ngành và đề nghị đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo thuyết minh Đồ án, gửi lãnh đạo Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

Trần Đình Hà/moc.gov.vn