19/09/2023

Tập huấn Nghị định số 44/2022/NĐ-CP về sử dụng hệ thống thông tin nhà ở, bất động sản

(KTVN) – Với mục tiêu hỗ trợ cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản nắm rõ những quy định về việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Mới đây, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Tập huấn Nghị định số 44/2022/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, hướng dẫn sử dụng phần mềm dùng chung theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị tập huấn

Phát biểu tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải nhấn mạnh mục đích của chương trình tập huấn nhằm giúp cho cán bộ, công chức và các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quản lý nhà ở và thị trường bất động sản nắm rõ những quy định về việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong việc kết nối và chia sẻ, công bố thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản Hoàng Hải phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Vương Duy Dũng – Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị định số 44/2022/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định này gồm 4 chương, 32 điều quy định về việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng hệ thống thông tin; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong việc kết nối và chia sẻ công bố thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Tại Hội nghị, đại diện Trung tâm Thông tin hướng dẫn các đại biểu quản lý, sử dụng phần mềm dùng chung như: Thiết lập, cấp tài khoản cho đầu mối nhập dữ liệu, cách thức nhập, lưu, chia sẻ dữ liệu,; đồng thời trao đổi, giải đáp những băn khoăn, vướng mắc của các đại biểu trong việc cập nhật, chia sẻ dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản…

Trước đó, ngày 29/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 44/2022/NĐ-CP quy định xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, thay thế Nghị định số 117/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2022.

Nghị định này quy định về việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng, quản lý và khai thác, sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; trách nhiệm, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong việc kết nối và chia sẻ, công bố thông tin, dữ liệu trên hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản.

Minh Châu (tổng hợp)