12/10/2015

TC KTVN số 9/2015 – Chuyên đề: “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiến trúc”

Nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong lĩnh vực kiến trúc là một trong những yếu tố quan trọng góp phần đổi mới toàn diện công tác thiết kế, cũng như đầu tư và xây dựng công trình. Những kết quả này đã góp phần không nhỏ trong công tác đổi mới ngành Xây dựng và sự phát triển chung của kiến trúc đô thị, nâng cao chất lượng sống, giữ gìn bản sắc kiến trúc cũng như tiệm cận tới các giá trị hiện đại và phát triển bền vững.

Tuy kết quả còn nhiều khiêm tốn so với tiềm năng và nhu cầu thực tiễn nhưng trong giai đoạn vừa qua, hòa với sự phát triển chung và hội nhập với khu vực – thế giới, công tác nghiên cứu và ứng dụng dụng KHCN trong lĩnh vực kiến trúc ở nước ta đã có những kết quả đáng ghi nhận. Đầu tiên, từ công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ đến phê bình lý luận kiến trúc đã từng bước có sự kết nối tư duy – lý luận với thực tiễn. Các xu hướng kiến trúc – công nghệ mới được ứng dụng mạnh mẽ như kiến trúc xanh, tổ chức vật lý kiến trúc công trình gắn với các điều kiện môi trường tự nhiên… được cập nhật và trở thành một xu hướng phát triển tất yếu, hòa cùng với xu thế phát triển chung. Các chủng loại công nghệ và vật liệu mới như vật liệu không nung, công nghệ vật liệu giảm giá thành nhà ở cũng đã từng bước được ứng dụng mạnh mẽ tạo nên sự đổi mới chung về diện mạo, chất lượng và giá thành công trình. Cùng với đó, bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông cũng đã góp phần tạo nên những cải tiến cách mạng cả về chất và lượng của công trình xây dựng ngay từ khâu thiết kế đến đầu tư xây dựng công trình.

12141166_931304306907799_5024671859439083075_o
Trong giai đoạn sắp tới, để đẩy mạnh hơn nữa công tác Nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong lĩnh vực kiến trúc, rất cần một lộ trình với định hướng và giải pháp cụ thể, đáp ứng được các nhu cầu cả trong dài hạn cũng như ngắn hạn.
Để góp phần bước đầu tham gia vào công tác tổng kết, đánh giá về công tác Nghiên cứu, ứng dụng KHCN trong lĩnh vực kiến trúc, Tạp chí Kiến trúc Việt Nam trân trọng giới thiệu chuyên đề: “Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực kiến trúc”
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!