24/06/2020

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án phát triển nhà ở

Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, thời gian qua, một số địa phương, nhất là các thành phố lớn có tình trạng các dự án phát triển nhà ở, người mua nhà đã nhiều năm nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận, gây bức xúc trong dư luận.

Nguyên nhân chính là do các dự án có sai phạm pháp luật về đất đai, nhà ở. Các vi phạm chủ yếu là: Xây dựng sai so với thiết kế, quy hoạch được phê duyệt (tùy ý tăng số tầng; chia nhỏ căn hộ; chuyển đổi công năng; điều chỉnh quy mô, diện tích…); chưa hoàn thành 100% nghĩa vụ tài chính hoặc chưa bàn giao quỹ nhà; tự ý chuyển nhượng dự án cho các nhà đầu tư thứ cấp, giữa công ty mẹ, công ty con nhưng chưa hoàn tất thủ tục về đất đai; do chính quyền xử lý theo quy định các dự án vi phạm chờ thanh tra, xử lý rồi mới giải quyết việc cấp giấy chứng nhận; buộc phá dỡ công trình không có cơ sở để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận…

images5001716_dothi

Để khắc phục tình trạng trên, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Xây dựng tổ chức thanh tra toàn diện tình hình vi phạm pháp luật về xây dựng, nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở; từ đó đề xuất Thủ tướng cách xử lý cụ thể; đồng thời làm rõ công trình có tồn tại hay không, làm cơ sở cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư. Thủ tướng giao Bộ Xây dựng, UBND các cấp tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhà ở đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai, ngăn chặn sớm tình trạng này, đảm bảo quyền lợi của người mua nhà; giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các bộ, ngành liên quan thanh tra việc sử dụng đất của một số dự án đầu tư để xử lý nghiêm, đồng thời nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai theo hướng quy định chặt chẽ trong việc giao đất, cho thuê đất, năng lực của chủ đầu tư thực hiện dự án. Bên cạnh đó, các bộ, ngành tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính trong giao dịch về đất đai, bất động sản…

Q.V/Khánh Hoà online