07/02/2017

T3 Architecture Asia: thiết kế nội thất quán bia Bỉ Belgo

Ý tưởng chính của thiết kế này là mang không khí của thiết kế công nghiệp Châu Âu những năm đầu thế kỷ 20 vào trong không gian nội thất của quán đồng thời đem tới một phong cách thiết kế phù hợp với chất bia và món ăn mang phong vị Bỉ.

Từ hiện trạng khung nhà kết cấu bê tông cốt thép cũ các KTS đã biến đổi công trình thành phong cách thiết kế công nghiệp đương đại với khối tích không gian độc đáo, kết hợp với nghệ thuật sắp đặt đương đại nhằm nhấn mạnh văn hóa Bỉ.

Khách hàng: Nhà đầu tư quốc tế
Thiết kế: T3 Architecture Asia
Cộng tác thiết kế : Atelier Mo Dat (Architects) và ELEK (lighting Designer)
Cộng tác nghệ thuật: Matthias Laurent (wedothatstuff), Laurent Judge and Tuan

Theo Kienviet.net