13/11/2017

Sử dụng sản phẩm tái chế từ xỉ thép làm vật liệu xây dựng

Về việc sử dụng sản phẩm tái chế từ xỉ thép làm vật liệu xây dựng, mới đây Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2626/BXD-VLXD gửi Cty CP Thành Đại Phú Mỹ.


Ảnh minh họa.

Theo đó, Cty CP Thành Đại Phú Mỹ là Chủ đầu tư nhà máy sản xuất phụ gia xi măng, bột từ, vật liệu xây dựng từ tái chế xỉ thép công suất 1.946,3 tấn/ngày tại KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhà máy được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 3528/QĐ-BTNMT ngày 30/12/2015 và được Tổng Cục Môi trường xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường tại Giấy xác nhận số 27/GXN-TCMT ngày 13/3/2017.

Hiện tại, Cty CP Thành Đại Phú Mỹ đang tiếp nhận xử lý khối lượng xỉ lò điện hồ quang (xỉ thép) chiếm 67% lượng xỉ thép phát sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 100% xỉ thép được tái chế thành các sản phẩm VLXD và bột từ. Hoạt động xử lý xỉ thép của Cty đã góp phần giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường từ xỉ thép do các nhà máy luyện thép trên địa bản tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gây ra trong nhiều năm qua, tạo ra nguồn vật liệu tái chế từ chất thải rắn theo đúng chủ trương của Nhà nước.

Trong quá trình tiêu thụ sản phẩm tái chế từ xỉ thép, Cty CP Thành Đại Phú Mỹ đã gặp nhiều khó khăn do đến nay xỉ lò điện hồ quang EAF chưa có Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN mặc dù thế giới đã ứng dụng rộng rãi xỉ thép trong nhiều năm qua. Trước khi sử dụng, khách hàng và các cơ quan quản lý yêu cầu Cty cung cấp các giấy tờ chứng minh các sản phẩm tái chế phải được cơ quan Nhà nước cung cấp các giấy tờ chứng minh các sản phẩm tái chế phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chứng nhận để đảm bảo chất lượng, an toàn về môi trường khi sử dụng.

Mặc dù Cty cung cấp các giấy tờ pháp lý như quyết định phê duyệt ĐTM, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, các kết quả phân tích chứng minh sản phẩm tái chế không độc hại… nhưng vẫn rất khó được chấp nhận vì sản phẩm tái chế đến nay chưa có hướng dẫn cụ thể phải liên hệ các cơ quan chức năng mà Nhà nước có thẩm quyền để quyết định. Đây cũng là khó khăn chung của các doanh nghiệp tái chế tại Việt Nam hiện nay. Ngoài ra, để nhận được hưởng ưu đãi hỗ trợ đối với hoạt động bảo vệ môi trường theo danh mục quy định tại Khoản 12 Phụ lục II Nghị định 19/2015/NĐ-CP của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Từ những điều nêu trên, sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Nhà nước khuyến khích các hoạt động xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao từ sản xuất nhiệt điện, phân bón, hóa chất, sản xuất thép và các cơ sở công nghiệp khác có phát thải tro, xỉ, thạch cao để sản xuất vật liệu xây dựng. Tro, xỉ, thạch cao đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn kỹ thuật làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và sử dụng trong các công trình xây dựng được coi là sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa.

Ngày 16/5/2017, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 430/QĐ-BXD về Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng”. Trường hợp sản phẩm xỉ thép được công ty Cổ phần Thành Đại Phú Mỹ tái chế đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật được chỉ dẫn trong Quyết định số 430/QĐ-BXD và được chứng nhận hợp chuẩn theo quy định của pháp luật thì được phép sử dụng làm vật liệu xây dựng như chỉ dẫn trong các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Tuyết Hạnh/BXD