15/05/2023

Sơn La phê duyệt Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch đèo Pha (Phạ) Đin

(KTVN) – Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 11/5 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch đèo Pha (Phạ) Đin, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La.

Khu du lịch đèo Pha (Phạ) Đin, huyện Thuận Châu theo quy hoạch được lập khoảng 190 ha, trên địa bàn 2 xã Mường É, Phổng Lái, huyện Thuận Châu với quy mô dân số hiện trạng khoảng 1.600 người, đến năm 2030 khoảng 4.000 người. Ranh giới thuộc các xã Mường É, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: phía Bắc giáp đất đồi núi thuộc xã Phồng Lái; phía Nam giáp đất đồi núi thuộc xã Mường É; phía Đông giáp đất đồi núi thuộc xã Phổng Lái và xã Mường É; phía Tây giáp tỉnh Điện Biên.

Đèo Pha (Phạ) Đin

Mục tiêu lập quy hoạch là cụ thể hóa quy hoạch xây dựng vùng liên huyện dọc Quốc lộ 6 trên địa bàn tỉnh Sơn La, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Kết luận số 94-KL/TU ngày 23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La về phát triển du lịch tỉnh Sơn La đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, đẩy mạnh thu hút đầu tư nhằm từng bước phát triển du lịch đèo Pha (Phạ) Đin trở thành khu du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2030.

Cùng với đó, quy định các chỉ tiêu về sử dụng đất phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế hiện hành, tổ chức tốt không gian kiến trúc cảnh quan phù hợp với khu vực cảnh quan xung quanh. Làm cơ sở quản lý xây dựng, quản lý đất đai, lập quy hoạch chi tiết và lâp các dự án đầu tư xây dựng.

Theo đó, quy hoạch phân khu xây dựng khu du lịch đèo Pha (Phạ) Đin được quy hoạch là khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn liền với giữ gìn và bảo tồn các giá trị về văn hóa, tự nhiên; là khu văn hóa tâm linh, khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, tổ hợp dịch vụ thương mại, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm với hệ thống sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo.

UBND tỉnh Sơn La giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu du lịch đèo Pha (Phạ) Đin, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, trình cơ quan có thẩm quyền, thẩm định phê duyệt theo các quy định.

Tuyết Ngân