16/09/2015

Sớm điều chỉnh quy hoạch chi tiết đất xây dựng trụ sở các bộ, ngành

Bộ Xây dựng vừa có công văn số 2092/BXD-QHKT ngày 14/9/2015 gửi Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai quy hoạch trụ sở làm việc của các bộ, ngành Trung ương tại Thủ đô Hà Nội.

Theo Quyết định số 837/QĐ-TTg ngày 04/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc của cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể tại Thủ đô Hà Nội đã xác định 2 khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì để bố trí quy hoạch xây dựng trụ sở làm việc các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan Trung ương của các đoàn thể (với tổng diện tích là 65ha).

Tại văn bản số 9894/VPCP-KGVX ngày 10/12/2014, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bố trí Tháp truyền hình vào khu vực trung tâm Tây Hồ Tây, phần diện tích còn lại để quy hoạch bố trí trụ sở làm việc bộ, ngành khoảng 15ha.

Do vậy, nhu cầu diện tích cần phải bố trí tại khu vực Mễ Trì (sau khi giảm quỹ đất tại khu vực Tây Hồ Tây) để quy hoạch bố trí trụ sở làm việc của các bộ, ngành khoảng 55ha (chưa tính quỹ đất hạ tầng kỹ thuật khác khoảng 20ha).

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành quy hoạch trụ sở bộ, ngành theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Xây dựng đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hà Nội khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu đô thị Tây Hồ Tây và điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu vực Mễ Trì để xác định cụ thể quỹ đất cho các bộ, ngành và sớm bàn giao hồ sơ cho Bộ Xây dựng để triển khai.

Vân Anh/ Báo Xây dựng