09/06/2023

Sở Xây dựng TPHCM công bố điều kiện vay gói 120.000 tỷ đồng

(KTVN) – Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản thông tin các điều kiện, tiêu chí để các chủ đầu tư dự án, người mua nhà tham khảo và đăng ký tham gia gói tín dụng 120.000 tỷ đồng.

Theo đó, đối với đối tượng cá nhân là những trường hợp mua nhà ở xã hội (NƠXH), nhà ở công nhân (nhà ở xã hội tại khu công nghiệp) theo quy định tại Luật Nhà ở 2014.

Gói tín dụng 120.000 tỷ đồng có lãi suất ưu đãi thấp hơn so với lãi suất bình quân trung, dài hạn của các ngân hàng thương mại nhà nước (Ảnh: ST)

Đối tượng cá nhân còn có trường hợp mua nhà ở tại các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2021 về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Cụ thể là, chủ sở hữu nhà chung cư được bố trí tái định cư mà phải nộp thêm tiền chênh lệch diện tích thì được vay vốn tại tổ chức tín dụng, tổ chức tài chính đang hoạt động tại Việt Nam.

Đối tượng vay gói này còn có các chủ đầu tư dự án NƠXH, dự án nhà ở công nhân, dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư theo quy định pháp luật về nhà ở.

Bên cạnh việc đảm bảo các điều kiện, tiêu chí theo quy định pháp luật về tín dụng do ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thì đối tượng được vay chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng cũng phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chí khác.

Cụ thể, với đối tượng là cá nhân thì đối tượng mua NƠXH, nhà ở công nhân phải có hợp đồng mua NƠXH với chủ đầu tư theo quy định pháp luật.

Đối với đối tượng được bố trí tái định cư trong dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư thì phải có hợp đồng mua nhà ở, công trình xây dựng bố trí tái định cư theo quy định pháp luật.

Trong trường hợp đối tượng là chủ đầu tư các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư phải có trong danh mục các dự án NƠXH, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư do UBND cấp tỉnh công bố và phải đảm bảo các điều kiện theo một số quy định.

Trong đó, với dự án xây dựng NƠXH, nhà ở cho công nhân: đã được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở; đã có quyết định giao đất hoặc đã có quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai và đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; đã được cấp phép xây dựng hoặc được miễn cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng.

Đối với dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư: đã có chấp thuận chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; các thông tin khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Tuyết Ngân