09/09/2022

Sẽ xây dựng 1,8 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030

Theo Đề án Bộ Xây dựng vừa trình Thủ tướng phê duyệt, hơn 1,8 triệu căn nhà ở xã hội sẽ được xây giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, Đề án xây dựng hơn 1,8 triệu căn nhà ở xã hội giai đoạn 2021-2030 được Bộ Xây dựng đề xuất chia thành hai giai đoạn: Từ 2021-2025 sẽ hoàn thành 700 nghìn căn nhà ở xã hội, đáp ứng khoảng 54% nhu cầu; Từ năm 2025-2030 sẽ hoàn thành 1,1 triệu căn nhà ở xã hội, đáp ứng khoảng 85% nhu cầu nhà ở của công nhân, người thu nhập thấp sống ở các đô thị. Việc phát triển nhà ở xã hội giai đoạn tới sẽ tập trung tại các đô thị lớn, các trung tâm công nghiệp trên cả nước.

Để đạt mục tiêu, Bộ Xây dựng đề xuất với Thủ tướng nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu, Luật Thuế… trong đó tập trung sửa đổi các cơ chế chính sách cho nhóm người thu nhập thấp, quy định cụ thể về đối tượng, điều kiện thụ hưởng chính sách; Tách riêng chính sách nhà lưu trú công nhân, nhà ở cho lực lượng vũ trang khi sửa Luật Nhà ở để có cơ chế khuyến khích phát triển.

Theo Đề án, đến 2030 có 1,8 triêu căn nhà ở xã hội sẽ được xây dựng

Bộ Xây dựng cũng đề xuất Thủ tướng chỉ đạo các địa phương lập quy hoạch, dành quỹ đất cho phát triển nhà ở xã hội, tạo thuận lợi trong chọn chủ đầu tư dự án, hoàn thiện các cơ chế ưu đãi của Nhà nước; đề nghị các địa phương phải công khai, giới thiệu quỹ đất xây nhà ở xã hội để các doanh nghiệp tiếp cận, nghiên cứu, đề xuất đầu tư; Quy hoạch, bố trí các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân độc lập, quy mô lớn tại các vị trí phù hợp, thuận tiện ở các đô thị Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; Nghiên cứu, đơn giản hóa thủ tục lập, phê duyệt, cấp phép các dự án nhà ở xã hội để khuyến khích doanh nghiệp tham gia…

Để có nguồn vốn thực hiện Đề án, Bộ Xây dựng kiến nghị Thủ tướng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung đề án phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 và 2025 – 2030; Giao Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội trình Thủ tướng quyết định phương án bảo lãnh phát hành trái phiếu của Ngân hàng Chính sách xã hội để huy động vốn cho cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

HANOITV