19/07/2023

Quy hoạch và phát triển đô thị bền vững vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung

Đây là chủ đề buổi hội thảo do Ban Kinh tế Trung ương, Cơ quan phát triển Pháp (AFD), Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Quảng Trị vừa phối hợp tổ chức ngày 14/7, tại Quảng Trị.

Hội thảo góp phần triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/1/2022 của Bộ Chính trị về “Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết số 148/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Quang cảnh Hội thảo – Ảnh: VGP/Lưu Hương

Tại Hội thảo, các diễn giả, chuyên gia trong nước, quốc tế đã thảo luận, trao đổi về chính sách quản lý rủi ro thiên tai, việc lồng ghép các chính sách vào phát triển lãnh thổ; các thực hành cấp địa phương tại ba vùng lãnh thổ miền núi, ven biển và đồng bằng, từ quy hoạch đến phát triển dự án; điều chỉnh các định hướng chính của cách tiếp cận khả năng chống chịụ, thích ứng với biến đổi khí hậu; xây dựng khả năng thích ứng biến đổi khí hậu và nước biển dâng vào công tác quy hoạch đô thị tại Quảng Trị cũng như các địa phương trong Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung…

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu tại hội thảo – Ảnh: VGP/Lưu Hương

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đề xuất một số giải pháp để phát triển đô thị vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, như: các địa phương cần tiếp tục quán triệt và tập trung triển khai các quan điểm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước đối với vùng, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp trong quy hoạch và phát triển đô thị; Chú trọng công tác quy hoạch, xây dựng các chương trình phát triển đô thị để tích hợp nguồn lực thực hiện quy hoạch, đầu tư phát triển có trọng tâm, trọng điểm; Tập trung đẩy mạnh việc kết nối hệ thống các đô thị hạt nhân và đô thị trung tâm cấp vùng trong vùng nói riêng và với hệ thống đô thị toàn quốc Bắc – Trung – Nam nói chung, hỗ trợ liên kết phát triển trục đô thị Đông – Tây; Các đô thị lớn cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Tăng cường quan tâm công tác quản lý đầu tư phát triển đô thị, chú trọng các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị và công trình hạ tầng xã hội; Lựa chọn, khai thác và phát huy sự khác biệt của từng đô thị, để tạo sự đa dạng và hỗ trợ phát triển lẫn nhau.

Kết luận Hội thảo, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Đức Hiển nhấn mạnh, các địa phương cần chú trọng việc tích hợp những rủi ro vào công tác quy hoạch đô thị cho các tỉnh, thành phố thuộc khu vực miền núi, ven biển và khu vực đồng bằng. Bên cạnh đó, cần có cơ chế, chính sách cho việc xây dựng quy hoạch đô thị đảm bảo tích hợp các vấn đề liên quan đến biển đổi khí hậu; tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030”…

TH