30/10/2017

Quy hoạch KCN Thạch Thất – Quốc Oai tạo đà phát triển kinh tế của Hà Nội

Ngày 16/10, UBND TP Hà Nội phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp (KCN) Thạch thất – Quốc Oai tỷ lệ 1/2000.


Ảnh minh họa.

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 KCN Thạch Thất – Quốc Oai tại các ô đất ký hiệu KT1, RT nằm trong ranh giới tại xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất và các xã Sài Sơn, Yên Sơn, thị trấn Quốc Oai huyện Quốc Oai, TP Hà Nội. Tổng diện tích 2 ô đất này trong khoảng 40.569m2.

Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch nhằm phù hợp với tính chất của khu công nghiệp và định hướng xây dựng của thành phố đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, đã được Thủ tướng phê duyệt. Bên cạnh đó, điều chỉnh quy hoạch còn tạo cơ sở để các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết tồn tại các vướng mắc của các nhà đầu tư trong việc đầu tư xây dựng các công trình phù hợp với nhu cầu hoạt động phát triển của doanh nghiệp và thực tế phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn hiện nay.

Theo quy hoạch, khu công nghiệp phát triển theo hướng công nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch, công nghệ cao nhằm tạo ra các sản phẩm có chất lượng, đạt giá trị cao và đầu tư có hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư nhằm phát triển sản xuất, kinh tế – xã hội và tăng trưởng kinh tế địa phương nói riêng và thành phố nói chung; đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường trong KCN theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.

Quy hoạch sử dụng đất cụ thể tại ô đất tập trung rác thải rắn (RT) và ô đất kho tàng (KT) sang thành chức năng sử dụng đất công nghiệp. Trên cơ sở điều chỉnh cục bộ chức năng sử dụng đất, các công trình trên khu đất phải đảm bảo khoảng cách, khoảng lùi công trình tuân thủ quy định hiện hành về PCCC, các yêu cầu về an toàn vệ sinh môi trường, giao thông được cơ quan chức năng quản lý chuyên ngành thỏa thuận, chiều cao xây dựng công trình tuân thủ theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Hà Đào