17/11/2022

Quy hoạch cần đi trước một bước, tạo nguồn lực cho phát triển đô thị

(KTVN) – Nhằm tháo gỡ những bất cập hạn chế trong phát triển đô thị, tạo cơ sở, căn cứ để nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực để phát triển đô thị bền vững.

Chiều 16/11, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Hội nghị Đô thị toàn quốc năm 2022, trong đó có chuỗi hội thảo với 03 chuyên đề về cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị Việt Nam với sự tham gia của đại diện Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, hội nghề nghiệp.

Quang cảnh hội thảo

Phát triển đô thị là quy luật khách quan mang tính thời đại và toàn cầu trong thế kỷ 21. Đến tháng 9/2022 cả nước đã có 888 đô thị, chiếm khoảng 41,5% dân số cả nước, các đô thị đã và đang là những động lực phát triển quan trọng của các vùng miền và cả nước. Đặc biệt, sau các tác động mạnh của thiên tai và dịch bệnh thời gian vừa qua, các đô thị cũng là những nền tảng trung tâm, hình thành các cơ hội mới, cung cấp các giải pháp thúc đẩy các hoạt động phục hồi nền kinh tế. Bên cạnh đó, sự phát triển của các đô thị còn nhiều yếu tố chưa bền vững. Hạ tầng đô thị vẫn chưa theo kịp tốc độ đô thị hóa. Công tác cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị chưa được quan tâm và chưa có kế hoạch tổng thể để thực hiện, nguồn lực còn thiếu và chưa được xã hội hóa. Nguồn lực tài chính chống chịu trước thiên tai, dịch bệnh và biến đổi khí hậu còn rất hạn chế.

Hội thảo chuyên đề 1 với chủ đề: “Nâng cao chất lượng Quy hoạch đô thị hướng đến phát triển bền vững”, tập trung đi sâu phân tích, đánh giá và thảo luận về các giải pháp chủ yếu cho công tác lập quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững theo quan điểm và tinh thần của Nghị quyết số 06-NQ/TW; đổi mới tư duy, lý luận và phương pháp quy hoạch đô thị; các yêu cầu bảo đảm để quy hoạch đô thị được phê duyệt có tầm nhìn dài hạn, đồng bộ và hiện đại, lấy con người và chất lượng cuộc sống làm trung tâm; văn hóa và văn minh đô thị làm nền tảng phát triển; kết hợp hài hoà giữa quá trình đô thị hoá, phát triển đô thị với công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng nông thôn mới và cơ cấu lại nền kinh tế đô thị, đồng thời với quản lý phát triển xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong đó, quy hoạch đô thị và phát triển kết cấu hạ tầng các đô thị phải đi trước một bước, tạo nguồn lực cho phát triển đô thị.

Chủ trì hội thảo là Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam; Bà Trần Thu Hằng, Vụ trưởng, Vụ Quy hoạch Kiến trúc (Bộ Xây dựng).

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương phát biểu khai mạc hội thảo chuyên đề 1

Hội thảo chuyên đề 2 với chủ đề: “Phát triển hệ thống hạ tầng và chỉnh trang tái thiết đô thị”, tập trung phân tích, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn của địa phương và giải pháp cải thiện chất lượng hạ tầng đô thị; đầu tư và mở rộng, nâng cấp, cơ sở hạ tầng, dịch vụ cho các khu vực nghèo, phi chính thức, khu vực có điều kiện hạ tầng hạn chế để góp phần giải quyết tình trạng đói nghèo, bất bình đẳng, thúc đẩy hòa nhập đô thị; các dự án, chương trình giao thông công cộng, cây xanh, tái thiết đô thị,… cải tạo môi trường, kiến trúc cảnh quan đô thị cần được thúc đẩy; việc triển khai hạ tầng số tại các đô thị phù hợp để thúc đẩy xây dựng nền tảng phát triển đô thị thông minh, tạo nguồn lực tài chính bền vững trong xây dựng mới, cải tạo hệ thống hạ tầng đô thị hiện có.

Chủ trì Hội thảo là Ông Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; Bà Mai Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng); Ông Werner Gruber – Trưởng bộ phận Hợp tác Phát triển của SECO.

Bà Mai Thị Liên Hương – Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) phát biểu tại hội thảo chuyên đề 2

Hội thảo chuyên đề 3 với chủ đề: “Cơ chế, chính sách quản lý phát triển đô thị”, tập trung tọa đàm về sự phối hợp vào cuộc của các cơ quan chức năng để xây dựng, hoàn thiện chính sách liên quan đến công tác quản lý phát triển đô thị; các cơ chế chính sách mang tính đột phá tạo đòn bẩy để phát triển đô thị bền vững, Luật quản lý và phát triển đô thị và phạm vi điều chỉnh của công tác quản lý phát triển đô thị, các giải pháp về cơ chế chính sách phát huy vị thế, nguồn lực đổi mới, sáng tạo của đô thị Việt Nam. Các yêu cầu đổi mới tạo cơ chế chính sách phát huy tinh thần chủ động sáng tạo của địa phương.

Chủ trì hội thảo có Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội: Ông Lê Quang Hùng, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng; Ông Trần Quốc Thái, Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng); Ông Phạm Thái Sơn – Chuyên gia cao cấp về phát triển đô thị (UN-Habitat Việt Nam).

Bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Quốc hội phát biểu khai mạc hội thảo chuyên đề 3

Các hội thảo đã thu nhận được các ý kiến thiết thực và hiệu quả, gợi mở, tháo gỡ những bất cập hạn chế trong phát triển đô thị, tạo cơ sở, căn cứ để nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách mới, tạo động lực để phát triển đô thị góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển hệ thống đô thị bền vững phù hợp với đặc điểm của các vùng miền, đặc thù, đáp ứng yêu cầu cuộc sống đô thị ngày càng cao của người dân cả nước. Các nội dung trao đổi, thảo luận tại các hội thảo cũng sẽ thiết thực hỗ trợ các địa phương định hướng, đề xuất các chương trình hành động để nắm bắt thời cơ và cơ hội và cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm được đề ra tại Nghị quyết số 06-NQ/TW và Nghị quyết số 148/NQ-CP.

Song song với chương trình Hội thảo, Triển lãm đô thị toàn quốc còn đem đến cơ hội trải nghiệm sản phẩm và giải pháp mới nhất, hiện đại nhất đến từ các doanh nghiệp, tập đoàn hàng đầu trong các lĩnh vực về Hoạch định và Quản lý thông minh, Năng lượng, Cơ sở hạ tầng ICT và Công nghệ 4.0, Giao thông vận tải,… thông qua Triển lãm đô thị toàn quốc. Triển lãm hứa hẹn sẽ tạo nên một không gian đa chiều cởi mở, thúc đẩy các sáng kiến và chia sẻ các kinh nghiệm trong việc giải quyết các vấn đề phát triển đô thị xanh, cũng như phát triển các mô hình thông minh lấy con người làm trung tâm.

Tuyết Ngân – Hải Yến