11/09/2021

Quảng Trị Thêm 13 dự án điện gió bán điện thương phẩm

Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị, đến ngày 31/10, trên địa bàn tỉnh này sẽ có thêm 13 dự án điện gió, với tổng công suất gần 500MW hoàn thành và tổ chức bán điện thương phẩm.

Đến ngày 31/10, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị sẽ có thêm 13 dự án điện gió.

Đến cuối tháng 8/2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 31 dự án được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch với tổng công suất 1.177,2MW, trong đó riêng năm 2015 (giai đoạn đầu tiên triển khai dự án điện gió trên địa bàn tỉnh Quảng Trị) có 4 dự án được phê duyệt, với tổng công suất 110MW, có 2 dự án công suất 60MW đã đi vào hoạt động. Như vậy đến cuối tháng 10/2021, toàn tỉnh Quảng Trị có 15 dự án điện gió chính thức đưa vào hoạt động, hòa vào điện lưới quốc gia.

Hiện tại, trong 29/31 dự án đang triển khai, có 8 dự án cơ bản hoàn thành lắp đặt tua bin (Gelex 1, 2, 3, Hướng Tân, Tân Linh, Liên Lập, Hướng Linh 7&8); 3 dự án hoàn thành đúc móng, dựng trụ tua bin, chuẩn bị lắp cánh (Phong Huy, Phong Liệu, Phong Nguyên); 1 dự án hoàn thành móng tua bin, lắp đặt hoàn thiện 4/12 tua bin (Amaccao Quảng Trị 1).

6 dự án hoàn thành móng trụ tua bin, đang vận chuyển thiết bị về công trường lắp đặt (Hướng Phùng 2, 3, Tài Tâm, Hoàng Hải, Hướng Hiệp 1, Hướng Linh 3); 8 dự án đang giải phóng mặt bằng, triển khai thi công đúc móng (Quảng Trị TNC 1-2, LIG Hướng Hóa 1-2, Tân Hợp, Hải Anh, Hướng Phùng 1, Hướng Linh 4); 3 dự án vừa được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 27/7/2021 (Hướng Hiệp 2-3, Hướng Linh 5).

Hữu Tiến/baoxaydung.com.vn