17/05/2023

Quảng Ninh: Xây dựng huyện Bình Liêu trở thành huyện giàu mạnh, văn minh, phát triển đột phá về kinh tế – xã hội

(KTVN) – UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Bình Liêu đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo Quyết định, phạm vi lập quy hoạch bao gồm toàn bộ địa giới hành chính huyện Bình Liêu gồm 6 xã và 1 thị trấn mới (sau khi sáp nhập xã Tình Húc vào thị trấn Bình Liêu theo Nghị quyết số 837/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội).

Ranh giới lập quy hoạch: Phía Đông giáp huyện Hải Hà; phía Tây giáp huyện Đình Lập (Lạng Sơn); phía Nam giáp huyện Tiên Yên và huyện Đầm Hà; phía Bắc giáp nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 47.075,72ha.

Quy hoạch chung huyện Bình Liêu nhắm hướng đến mục tiêu cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2021-2030; các định hướng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Quảng Ninh; quy hoạch kinh tế xã hội huyện Bình Liêu, bảo đảm phù hợp với hiện trạng và nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của huyện Bình Liêu.

Phát huy thế mạnh, tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững, văn hóa – xã hội phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao; quốc phòng an ninh vững chắc; thực hiện mục tiêu xây dựng huyện Bình Liêu giàu mạnh, văn minh, là huyện có bước phát triển đột phá về kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Ninh.

Quy hoạch cũng nhằm xây dựng các tiêu chí hướng tới hình thành huyện nông thôn mới điển hình năm 2023; phấn đấu và xây dựng thị trấn Bình Liêu đến năm 2030 thành đô thị loại IV trên cơ sở bảo đảm các tiền đề cho phát triển đô thị trung tâm Bình Liêu trong tương lai.

Đồ án Quy hoạch dự báo dân số huyện Bình Liêu đến năm 2030 đạt khoảng 46.000 người; đến năm 2040 đạt khoảng 85.000 người; tỷ lệ đô thị hóa đến 2030 khoảng 39%; đến năm 2040 đạt khoảng 48%.

Định hướng phát triển huyện Bình Liêu với 2 trọng tâm, 3 hành lang và 3 phân vùng. Hai trọng tâm là: Đô thị Bình Liêu là vùng lõi đô thị hóa của huyện Bình Liêu trong tương lai, phát triển trung tâm chính trị, hành chính, văn hóa, giáo dục dịch vụ tổng hợp, hỗ trợ sản xuất và dịch vụ du lịch của huyện Bình Liêu và vùng phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ninh; đô thị Hoành Mô là đô thị cửa khẩu, trung tâm kinh tế, dịch vụ thương mại, du lịch của vùng biên giới; là trung tâm về thương mại biên giới, công nghiệp phụ trợ, tập kết trung chuyển hàng hoá qua biên giới.

Ba hành lang gồm: Hành lang Quốc lộ 18C kết nối thị trấn Bình Liêu với đô thị Hoành Mô là trục động lực kinh tế chủ đạo của huyện về đô thị; kết nối các đô thị, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; hành lang du lịch – sinh thái phía Nam là trục du lịch và dịch vụ kết nối các xã và các khu, điểm du lịch đặc trưng của Bình Liêu; hành lang sinh thái phía bắc và tây bắc là trục sinh thái cảnh quan cho phát triển du lịch trải nghiệm khám phá và đảm bảo quốc phòng an ninh biên giới.

Tuyết Ngân