20/06/2023

Quảng Ngãi: Xây dựng và phát triển đô thị Đông Nam Dung Quất trở thành trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ tài chính

(KTVN) – Ngày 19/6/2023, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, quy hoạch và dự toán chi phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất.

Việc khảo sát, quy hoạch nhằm “xác định chức năng sử dụng đất kèm theo các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể cho từng ô đất, đề xuất giải pháp tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và hệ thống hạ tầng kỹ thuật phù hợp với Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045”, UBND tỉnh Quảng Ngãi đặt ra yêu cầu.

Một góc khu kinh tế Dung Quất (Nguồn: ST)

Ngoài ra, việc này còn làm cơ sở pháp lý để lập quy hoạch chi tiết các khu vực và lập dự án đầu tư, sử dụng hợp lý các nguồn lực đảm bảo phát triển bền vững lâu dài.

Khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất có quy mô diện tích 7.345ha, tại địa bàn các xã Bình Hải; Bình Châu; Bình Trị; Bình Phước; Bình Hòa; Bình Thanh; Bình Tân Phú thuộc huyện Bình Sơn. Tỉnh Quảng Ngãi mong muốn xây dựng và phát triển đô thị dịch vụ Đông Nam Dung Quất trở thành một trong những trung tâm kinh tế, thương mại, dịch vụ tài chính của Khu kinh tế Dung Quất.

Bên cạnh đó, khu vực này sẽ được xây dựng mới các khu đô thị biển hiện đại, cao tầng kết hợp cải tạo các khu hiện hữu để hình thành khu đô thị hiện đại, hướng tới sự phát triển bền vững của đô thị.

Theo quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045, Khu kinh tế Dung Quất có diện tích khoảng 45.332ha, trong đó phần diện tích đất liền khoảng 33.581ha, đảo Lý Sơn 1.492ha và diện tích mặt nước khoảng 10.711,15ha.

Đến năm 2030, dân số Khu kinh tế Dung Quất khoảng 347.000 người, trong đó dân số đô thị là 295.000 người, nông thôn khoảng 52.000 người. Tầm nhìn đến năm 2045, dân số Khu kinh tế Dung Quất khoảng 575.000 người, trong đó dân số đô thị là 546.000 người, nông thôn khoảng 29.000 người.

Cũng theo quy hoạch chung, toàn khu kinh tế được chia làm 5 phân khu chức năng chính để kiểm soát phát triển gồm: Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Bắc Dung Quất; Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Châu Ổ – Bình Long; Phân khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ Nam Dung Quất; Phân khu đô thị, dịch vụ Đông Nam Dung Quất; Phân khu đô thị Lý Sơn.

Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ có tổng diện tích khoảng 8.040ha. Cảng, sân bay và các trung tâm dịch vụ hậu cần, logistic, có diện tích khoảng 608ha; trong đó khu bến Dung Quất, Sa Kỳ, Tịnh Hòa – Tịnh Kỳ, Lý Sơn (300ha) sân bay Lý Sơn (153ha), trung tâm dịch vụ hầu cần cảng, logistics, diện tích (155ha).

Các đô thị, khu đô thị có tổng diện tích khoảng 14.000ha, gồm: Đô thị Lý Sơn (huyện Lý Sơn), đô thị Tịnh Phong (huyện Sơn Tịnh) và 4 khu đô thị hạt nhân của đô thị Bình Sơn (Dốc Sỏi, Châu Ổ – Bình Long, Vạn Tường, Đông Nam Dung Quất), khu đô thị Tịnh Hòa -Tịnh Kỳ (thành phố Quảng Ngãi).

Giai đoạn 2036 – 2045, Quảng Ngãi sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng nâng cao cho các đô thị, hướng tới thành lập thành phố Bình Sơn, thành phố Lý Sơn (huyện Lý Sơn) trực thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Tuyết Ngân