08/02/2023

Quảng Ngãi: Rà soát các mỏ vật liệu phục vụ thi công dự án đường cao tốc Bắc – Nam

(KTVN) – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu, Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh rà soát lại các mỏ vật liệu, đặc biệt là mỏ đất đắp phục vụ cho việc thi công dự án kể cả đường chính và các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả, đảm bảo không để thiếu hụt.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, trong thời gian qua tỉnh tập trung hoàn thiện các nội dung giải phóng mặt bằng và chi trả bồi thường cho người dân. Tỉnh đã bàn giao mặt bằng thi công cho đơn vị thi công, tuy nhiên trên thực tế hiện trường, các đơn vị thi công của tuyến chính đường cao tốc chưa khởi động đồng bộ, nên nhu cầu cần thiết trực tiếp cho việc tổ chức thi công chưa thực sự bức bách.

Bên cạnh đó, trong tháng 1/2023, tất cả các cơ quan trong hệ thống chính trị các cấp, đặc biệt là cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chăm lo Tết cho người dân, chính vì vậy chưa tập trung cao độ cho việc phối hợp, thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Quang cảnh cuộc họp Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Để tiếp tục tổ chức triển khai và hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thị công; chỉ đạo các đơn vị thi công hoàn thành việc thi công các khu cải táng mồ mả, hoàn thành việc di dời tất cả các công trình hạ tầng kỹ thuật tại 23 khu tái định cư theo các mốc thời gian đã được Ban Quản lý đề xuất. Đồng thời, chủ động phối hợp với các địa phương, bàn giao đất tái định cư cho người dân trên cơ sở phương án tái định cư đã được phê duyệt.

Liên quan đến xác định giá đất tái định cư, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp tất cả các kiến nghị của địa phương liên quan đến dự án, tham mưu UBND tỉnh cho chủ trương chung về giá đất tương đồng với các vị trí tuyến đường xung quanh khu vực để làm cơ sở cho UBND các huyện tổ chức xác định giá đất tái định cư. Chậm nhất sau 10 ngày, kể từ ngày các địa phương có văn bản phải trình lên UBND tỉnh.

Một đoạn cao tốc Bắc – Nam đã đi vào hoạt động (Ảnh: baochinhphu.vn)

Các đơn vị khẩn trương tổ chức thẩm định bản đồ địa chính phục vụ cho việc phê duyệt phương án bồi thường; khẩn trương đề nghị hội đồng thẩm định giá đất cụ thể để thẩm định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 phục vụ công tác lập, niêm yết, phê duyệt phương án bồi thường.

Chủ động phối hợp với Ban Quản lý dự án công trình giao thông tỉnh rà soát lại các mỏ vật liệu, đặc biệt là mỏ đất đắp phục vụ cho việc thi công dự án kể cả đường chính và các khu tái định cư, khu cải táng mồ mả, đảm bảo không để thiếu hụt. Trong đó, cần làm rõ trữ lượng và công suất của từng mỏ đã được cấp phép.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Quảng Ngãi – Hoài Nhơn có chiều dài 60,3km, với tổng diện tích thu hồi để thực hiện tuyến chính là 494,6ha. Đến nay, tổng chiều dài tỉnh đã bàn giao mặt bằng cho dự án khoảng 48,94km, đạt 81,2%.

Quang Tuyền