21/10/2015

Quảng Nam có 22 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Chiều 19-10, đồng chí Lê Muộn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Nam cho biết: UBND tỉnh đã quyết định công nhận thêm 12 xã trên địa bàn tỉnh hoàn thành việc xây dựng nông thôn mới.
Diện mạo nông thôn mới ở xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Diện mạo nông thôn mới ở xã Tam Phước (huyện Phú Ninh, Quảng Nam).

Những xã được công nhận xã nông thôn mới lần này gồm: Điện Thọ, Điện Phước, Điện Thắng Nam, Điện Thắng Trung, Điện Thắng Bắc, Điện Hồng, Điện Hòa (thị xã Điện Bàn),Tam Đàn, Tam Dân, Tam Đại, Tam Thái và Tam Vinh (huyện Phú Ninh).

Qua kiểm tra cho thấy, ngoài nguồn kinh phí của T.Ư, tỉnh hỗ trợ, các địa phương đã huy động người dân hiến đất, vật kiến trúc và đóng góp công lao động… để làm đường giao thông, nhà văn hóa và các công trình công cộng khác. Phần lớn các xã được tỉnh công nhận lần này đã tập trung tận dụng các nguồn lực để đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, phấn đấu hoàn thành các tiêu chí “mềm’ trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh cho biết: Đến nay, tỉnh Quảng Nam có 22 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Dự kiến, đến cuối năm 2015, toàn tỉnh sẽ có khoảng 50 xã cơ bản hoàn thành xây dựng nông thôn mới.

Tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ, trình T.Ư xem xét, thẩm định và quyết định công nhận Phú Ninh là huyện Nông thôn mới và thị xã Điện Bàn là địa phương hoàn thành xây dựng nông thôn mới theo đúng tiêu chí của T.Ư đề ra.
Theo nhandan.com.vn