03/02/2023

Phú Yên: Lấy ý kiến đối với dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

(KTVN) – UBND tỉnh Phú Yên vừa có văn bản yêu cầu chính quyền địa phương lấy ý kiến góp ý của người dân về dự thảo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và tổng hợp, gửi về cơ quan lập quy hoạch trước ngày 13/2/2022.

UBND tỉnh Phú Yên cho biết, đơn vị này vừa có Văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc thông báo lấy ý kiến góp ý cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và các cá nhân liên quan về dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Văn bản UBND tỉnh cho biết, đến nay UBND tỉnh Phú Yên đã tổ chức lập và hoàn thành hồ sơ Dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đang tổ chức lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các địa phương trong vùng và liền kề theo quy định.

UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông báo đến UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức ở trên địa bàn biết về việc lấy ý kiến về Dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và giao UBND cấp xã có trách nhiệm thông tin việc lấy kiến ý về Quy hoạch tỉnh đến cộng đồng và các cá nhân có liên quan.

Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ trên cao

Theo đó, hồ sơ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (http://ipcphuyen.gov.vn/quy-hoach/1430-Lay-y-kien-Quy-hoach-tinh-Phu-Yen-thoi-ky-2021-2030,-tam-nhin-den-nam-2050.html) hoặc tải hồ sơ Quy hoạch tỉnh Phú Yên qua đường link rút gọn rg.link/ir13HMk.

Đồng thời, trên cơ sở ý kiến góp ý của cộng đồng dân cư, cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên (cơ quan lập Quy hoạch) trước 13/2/2022 để tổng hợp, tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.

Theo dự thảo Quy hoạch tỉnh Phú Yên, mục tiêu tổng quát phát triển tỉnh Phú Yên đến năm 2030 là tăng trưởng nhanh và ổn định trong thời kỳ 2021 – 2030; tăng cường ứng dụng KHCN vào sản xuất, phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái để tạo sự chuyển biến về chất lượng trong quá trình phát triển; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tập trung đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển; nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa – xã hội tạo nền tảng vững chắc đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân trong tỉnh được nâng cao, môi trường sống được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng, an ninh được tăng cường, vị thế của Phú Yên trong khu vực được nâng cao.

Quang Tuyền