26/11/2021

Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1959/QĐ-TTg ngày 19.11.2021 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2040. Phạm vi thực hiện là toàn bộ đơn vị hành chính thành phố Hạ Long gồm 21 phường với diện tích tự nhiên khoảng 112.132ha. Dân số thường trú tính đến năm 2020 khoảng 327.400 người…

TTXVN/Vietnam+