28/05/2019

Phê duyệt điều chỉnh dự án tuyến metro Bến Thành – Suối Tiên trong tháng 7

Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án tuyến metro số 1 và số 2 đã tổ chức phiên họp đầu tiên và xác định mục tiêu trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án tuyến metro số 1 vào cuối tháng 7-2019 và tuyến metro số 2 vào cuối tháng 6- 2019.

Ngày 28/5, Ban Quản lý đường sắt đô thị cho biết, liên quan về tiến độ thi công dự án tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến yêu cầu Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án (thường trực Sở Giao thông Vận tải TP) chủ động kiểm soát và đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ điều chỉnh dự án, đảm bảo chặt chẽ theo quy định và theo mốc thời gian đã báo cáo.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến đồng ý chủ trương thành lập Hội đồng thẩm định Thiết kế kỹ thuật (Sở GTVT làm chủ tịch hội đồng và các sở ngành liên quan là thành viên) để đẩy nhanh quá trình thẩm định hồ sơ thiết kỹ thuật của dự án tuyến metro số 1, đảm bảo tiến độ thi công các gói thầu.

Tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên thi công gần 70% khối lượng công trình. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên thi công gần 70% khối lượng công trình. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến chỉ đạo các sở ngành giải quyết nhanh thủ tục liên quan như thông qua điều lệ, đăng ký và xếp hạng doanh nghiệp… để tạo điều kiện cho Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 sớm đi hoạt động, triển khai ngay các công việc phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng tuyến Metro số 1 sau này.
Theo ông Bùi Xuân Cường, Trưởng ban Quản lý Đường sắt đô thị, đến nay tuyến metro số 1 đã thi công đạt được 64,4% khối lượng với trên 32 triệu giờ lao động an toàn, trước mắt đã giải quyết được một số khó khăn liên quan đến thanh toán cho các nhà thầu. Ngoài ra, trên cơ sở quyết định của UBND TP, Hội đồng thẩm định điều chỉnh dự án tuyến metro số 1 và số 2 cũng đã tổ chức phiên họp đầu tiên và xác định mục tiêu trình UBND TP phê duyệt điều chỉnh dự án tuyến metro số 1 vào cuối tháng 7-2019 và tuyến metro số 2 vào cuối tháng 6- 2019.

Quốc Hùng/Sài Gòn giải phóng