04/04/2023

Phê duyệt Đề án xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội

(KTVN) – Ngày 03/4, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã thay mặt Thủ tướng ký Quyết định 338/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn nhà ở xã hội (NƠXH) cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 -2030.

Theo đó, đề án đặt mục tiêu đến năm 2030 cả nước xây dựng được một triệu căn NƠXH. Mục tiêu ngắn hạn đến năm 2025 hoàn thành 428.000 căn với tổng vốn đầu tư khoảng 849.000 tỉ đồng, chủ yếu bằng vốn xã hội hóa. Giai đoạn 2025-2030 hoàn thành khoảng 634.200 căn.

Nhà ở xã hội CT-08 tại Khu đô thị mới Thanh Lâm – Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh, Hà Nội

Về việc dành quỹ đất làm nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, cần sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng UBND có thẩm quyền khi phê duyệt quy hoạch phải quy hoạch, xác định rõ diện tích đất dành để xây dựng nhà ở xã hội trên phạm vi địa bàn cấp tỉnh và cấp huyện.

Đảm bảo quỹ đất dành để phát triển nhà ở xã hội phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, Chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương từng thời kỳ.

Về đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội, gồm: Công nhân, người lao động, chuyên gia đang làm việc tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao; doanh nghiệp mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội cho người lao động tại đơn vị mình thuê.

Về giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong thời gian tới, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp.

Chính phủ giao Bộ Xây dựng nghiên cứu dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số chính sách đẩy mạnh phát triển NƠXH. Khi lập, phê duyệt quy hoạch đô thị, nông thôn, khu công nghiệp… các địa phương phải xác định diện tích đất xây NƠXH, nhà lưu trú công nhân.

Chính phủ yêu cầu các địa phương phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai chương trình tín dụng 120.000 tỉ đồng và các gói tín dụng khác cho chủ đầu tư và người mua NƠXH, nhà ở công nhân vay. Lãi suất cho các chương trình này thấp hơn 1,5 – 2% so với lãi suất vay bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước trên thị trường.

Quy định lựa chọn chủ đầu tư xây NƠXH sẽ được sửa đổi theo hướng khuyến khích xã hội hóa. Chủ đầu tư xây NƠXH sẽ không phải nộp lại tiền sử dụng đất được miễn khi bán nhà.

Các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng… phải ưu tiên xây dự án độc lập NƠXH, nhà ở công nhân ở vị trí thuận tiện, quy mô lớn, đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.

Tuyết Ngân