14/12/2021

Phê duyệt 57 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt 48 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Sở Xây dựng Hà Nội.

Trong đó, có 22 quy trình lĩnh vực hoạt động xây dựng; 4 quy trình lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 14 quy trình lĩnh vực nhà ở và công sở; 1 quy trình lĩnh vực vật liệu xây dựng; 1 quy trình lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; 3 quy trình lĩnh vực giám định tư pháp; 3 quy trình lĩnh vực quản lý chất lượng công trình thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp thành phố. Ngoài ra, thành phố phê duyệt 9 quy trình giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Theo quyết định phê duyệt, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính tại phần mềm của Hệ thống thông tin “một cửa” điện tử của thành phố theo quy định.

Dạ Khánh/Hà Nội mới