11/09/2021

Phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19 COVID-19”

Ngày 10/9/2021, Bộ Xây dựng đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn ngành theo hình thức trực tuyến với chủ đề “Ngành xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”. Lễ phát động có sự tham gia của 120 điểm cầu tại các đơn vị ở địa phương. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị – Uỷ viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì và phát động thi đua tại điểm cầu Hà Nội.

Tham dự Hội nghị trực tuyến, về phía Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có PGS.TS.KTS. Lê Quân – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường; PGS.TS.KTS. Phạm Trọng Thuật – Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường; TS.KTS. Ngô Thị Kim Dung – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch BCH Công đoàn Trường; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh – Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh: Bộ Xây dựng phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành xây dựng đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid -19” nhằm hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và hưởng ứng Phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” do Thủ tướng Chính phủ phát động ngày 14/8/2021.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết, thực hiện sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều giải pháp đồng bộ, vừa thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cơ quan, đơn vị và cộng đồng; vừa bảo đảm duy trì hoạt động, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an sinh, an toàn xã hội…

Bộ Xây dựng cũng đã chung tay, sớm hướng dẫn tổ chức thi công và trực tiếp thi công xây dựng các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung tại các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội, đặc biệt là các tỉnh khu vực phía nam cơ bản đáp ứng yêu cầu cấp bách số lượng giường bệnh cho công tác phòng chống dịch.

Bộ Xây dựng đã thành lập Tổ công tác đặc biệt do Thứ trưởng Lê Quang Hùng là Tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và một số địa phương khác theo chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của Bộ.

Bộ trưởng yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là: tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Hai là: đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng, chống dịch;

Ba là: tổ chức, phát động các phong trào thi đua đặc biệt, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của ngành xây dựng và của cơ quan, đơn vị, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và tình hình thực tiễn; phấn đấu hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác của ngành xây dựng và của cơ quan, đơn vị.

Hội nghị kết thúc sau khi đại diện các đơn vị thực hiện ký kết giao ước thi đua trong toàn Ngành.

ĐHKTHN