01/06/2022

Phản biện xã hội về Chương trình phát triển nhà ở Hà Nội giai đoạn 2021-2030

UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội xin ý kiến phản biện xã hội đối với nội dung Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030.

Trước đó, ngày 22/12/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó quy định UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng chương trình phát triển nhà ở. Đến nay, dự thảo Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030 đã cơ bản hoàn thành. Để kịp thông qua tại kỳ họp giữa năm 2022 của HĐND thành phố, UBND thành phố xin ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đối với Chương trình phát triển nhà ở thành phố giai đoạn 2021-2030 để tiếp thu, hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.
PV