09/05/2023

Ninh Bình: Đề xuất cấp phép xây dựng cầu vượt sông hơn 108 tỷ đồng

(KTVN) – UBND tỉnh Ninh Bình vừa đề xuất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp phép xây dựng cầu vượt sông Bôi với tổng mức đầu tư hơn 108 tỷ đồng.

Đây là nội dung trong văn bản của UBND tỉnh Ninh Bình gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đầu tư xây dựng cầu vượt sông Bôi phục vụ ứng cứu di dân và phát triển kinh tế vùng phân lũ chậm lũ Nho Quan – Gia Viễn.

Theo đó, dự án xây dựng cầu vượt sông Bôi phục vụ ứng cứu di dân và phát triển kinh tế vùng phân lũ chậm lũ Nho Quan – Gia Viễn được HĐND tỉnh Ninh Bình phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 136/NQ–HĐND ngày 10/12/2021; UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt dự án tại Quyết định số 553/QĐ–UBND ngày 20/6/2022 với mục tiêu tạo sự liên thông thuận lợi, phục vụ phát triển kinh tế vùng phân lũ chậm lũ Nho Quan – Gia Viễn nhằm bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Dự án có tổng mức đầu tư 108,85 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Việc đầu tư xây dựng cầu vượt sông Bôi phục vụ ứng cứu di dân và phát triển kinh tế vùng phân lũ chậm lũ Nho Quan – Gia Viễn

Do đó, UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét chấp thuận cấp phép thi công xây dựng cầu vượt sông Bôi có điểm đầu đường dẫn giao cắt cùng mức với đường đê bao Gia Thủy, Gia Sơn tại xã Gia Thuỷ huyện Nho Quan; phần cầu vượt qua đê bao Đại Hà phía bờ hữu sông Bôi, vượt sông Bôi và vượt qua đê bao Hoa Tiên phía bờ tả sông Bôi; điểm cuối đường dẫn giao cắt cùng mức với đê tả Hoàng Long tại Km0+610 thuộc địa phận xã Gia Hưng, huyện Gia Viễn.

Cầu vượt sông Bôi có chiều dài 252,4m; bề rộng mặt cầu 9m với 6 nhịp; 2 mố cầu và 5 trụ cầu; tĩnh không thông thuyền (30×6)m và tĩnh không qua đê bao Đại Hà, đê bao Hoa Tiên trên 4,75m; đường dẫn hai phía đầu cầu có quy mô đường cấp IV đồng bằng gồm 2 đoạn với tổng chiều dài 1.050,6m; bề rộng nền đường 9m; bề rộng mặt đường 7m.

Dự án sẽ thực hiện ngay sau khi có văn bản chấp thuận của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quyết định cấp phép của UBND tỉnh Ninh Bình và hoàn thành trước ngày 31/12/2024.

Quang Tuyền