20/10/2021

Những lưu ý khi nộp bài dự thi Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021

Chỉ còn ít ngày nữa (30/10/2021) là Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia sẽ bước vào chặng đường cuối. Nhằm giải đáp thắc mắc và hỗ trợ các tác giả tham dự về hình thức nộp bài, TCKT đã tổng hợp những lưu ý từ BTC khi nộp bài dự thi để cung cấp thông tin hướng dẫn. Trân trọng giới thiệu!

1. Thời hạn nộp bài:

Thời hạn nộp bài dự thi đến hết ngày 30/10/2021

2. Hồ sơ tác phẩm dự GTKTQG:

Tác phẩm/ Công trình kiến trúc (thể loại A, B, C, D, E và I)

a) Hồ sơ dự thi đóng 01 quyển khổ A3 bao gồm cả thuyết minh và bản vẽ:

a1. Thuyết minh:

 • Giới thiệu tóm tắt nhiệm vụ thiết kế và môi cảnh xung quanh.
 • Miêu tả công trình, ý tưởng thiết kế .
 • Các thông tin cần thiết khác:
  • Tên công trình
  • Chủ đầu tư/ Địa chỉ & ĐT liên hệ
  • Năm thiết kế; Năm hoàn thành xây dựng
  • Địa điểm xây dựng
  • Diện tích khu đất/ diện tích xây dựng
  • Tổng diện tích sàn/ diện tích sử dụng/ diện tích lưu thông
  • Công nghệ chính sử dụng trong thiết kế và thi công
  • Các vật liệu chính
  • Các đặc điểm nổi trội khác của công trình: (nếu có)
  • Nhận xét của chủ đầu tư (nếu có).

a2. Các bản vẽ chính (khổ A3 – 29 x 41cm): có ghi rõ tỷ lệ và hướng Bắc.

 • Tóm tắt ý tưởng thiết kế.
 • Mặt bằng vị trí, mặt bằng tổng thể
 • Mặt bằng các tầng
 • Các mặt đứng và mặt cắt tiêu biểu
 • Phối cảnh công trình
 • Các ảnh chụp công trình thực tế có ghi chú cụ thể.

Lưu ý: các hồ sơ thuyết minh và bản vẽ đóng chung quyển A3, không ghi tên tác giả hoặc tập thể tác giả.

b) Phong bì khổ A4 bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự thi, nội dung gồm:

 • CD hoặc USB ghi: file tổng hợp các bản vẽ khổ A3 định dạng .PDF và .PPT tổng dung lượng mỗi file không quá 150Mb; file thuyết minh tóm tắt định dạng .DOC và bản đăng ký dự giải, ảnh chân dung tác giả hoặc nhóm tác giả .JPG (để phục vụ công tác trình chiếu, in ấn phát hành thành tài liệu).
 • 1 bản đăng ký tham dự GTKTQG (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh chân dung tác giả cỡ 4 x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10 x 15cm.

Đồ án Quy hoạch và Thiết kế đô thị, cảnh quan (thể loại F, G và I):

a) Hồ sơ dự thi đóng 01 quyển khổ A3 hoặc lớn hơn bao gồm cả thuyết minh và bản vẽ:

a1. Thuyết minh: Chủ yếu nêu ý tưởng sáng tác và các giải pháp chính của tác phẩm cùng với các thông tin:

 • Tên tác phẩm, địa điểm.
 • Năm thiết kế/ Năm phê duyệt hoặc hoàn thành.
 • Nhận xét của chủ đầu tư (nếu có).
 • Các yếu tố liên quan (nếu có).

a2. Các bản vẽ (khổ A3 – 29 x 41cm hoặc lớn hơn) gồm:

 • Bản đồ phân tích, đánh giá hiện trạng.
 • Sơ đồ ý tưởng không gian.
 • Quy hoạch không gian tổng thể hoặc quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết (đối với thể loại G), bản vẽ tổ chức kiến trúc cảnh quan (đối với thể loại F).
 • Các bản vẽ và hình ảnh minh họa không gian quy hoạch, kiến trúc.
 • Sơ đồ hệ thống kỹ thuật hạ tầng (đối với thể loại G), Giải pháp hạ tầng kỹ thuật và môi trường (đối với thể loại F).

b) Phong bì khổ A4 bên ngoài ghi rõ tên Tác phẩm dự thi, nội dung gồm:

 • CD hoặc USB ghi: file tổng hợp các bản vẽ khổ A3 định dạng .PDF và .PPT tổng dung lượng mỗi file không quá 150Mb; file thuyết minh tóm tắt định dạng .DOC và bản đăng ký dự giải, ảnh chân dung tác giả hoặc nhóm tác giả .JPG (để phục vụ công tác trình chiếu, in ấn phát hành thành tài liệu).
 • 1 bản đăng ký tham dự GTKTQG (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh chân dung tác giả cỡ 4 x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10 x 15cm.

Lý luận – Phê bình kiến trúc (thể loại H)

 • Ấn phẩm dự thi (tối thiểu 2 bản gốc).
 • bản đăng ký tham dự GTKTQG (theo mẫu đính kèm) có dán ảnh chân dung tác giả cỡ 4 x 6cm hoặc ảnh nhóm tác giả 10 x 15cm.

3. Phương thức nộp bài:

Các hồ sơ dự giải phải được trình bày theo quy chuẩn của BTC và có thể nộp qua hai cách:

 • Tại các tỉnh/ thành phốcó điều kiện thành lập Ban GTKT địa phương thì tác giả có tác phẩm được thực hiện tại tỉnh/ thành phốnộp hồ sơ dự Giải cho Ban GTKT địa phương (theo thông báo riêng của tỉnh/ thành phố), sau đó Ban sẽ gửi lên Hội đồng GTKTQG.
 • Các tỉnh/ thành phố không thành lập Ban GTKT địa phương; tác giả gửi hồ sơ dự Giải đến Ban Tổ chức GTKTQG – Hội KTSVN tại địa chỉ: Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia – Hội Kiến trúc sư VN – 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội
  • Tel : 024. 3936.0755/ 3825.3648
  • Fax: 024. 39349 240

4. Đăng ký giải đáp thắc mắc:

BTC sẽ tiếp tục chia sẻ thêm thông tin, tài liệu hỗ trợ đến thí sinh dự thi. Để hỏi về thủ tục nộp bài và hướng dẫn cụ thể, vui lòng liên hệ:

Tạp chí kiến trúc