26/05/2023

Những điểm cần lưu ý khi đăng ký cấp sổ đỏ online

(KTVN) – Nghị định 10/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ban hành cho phép người dân có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) online thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đây là một bước tiến quan trọng trong việc cải cách thủ tục hành chính về đất đai, nhằm nâng cao hiệu quả và minh bạch trong quản lý Nhà nước, tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân.

Người dân có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất online

Để xin cấp sổ đỏ online, người dân chỉ cần thực hiện theo ba bước sau:

Bước 1: Đăng ký cấp sổ đỏ online tại Cổng dịch vụ công Quốc gia. Người dân cần có tài khoản cá nhân trên Cổng và điền thông tin cần thiết theo mẫu hồ sơ. Sau khi hoàn tất, người dân sẽ nhận được mã xác nhận và số biên nhận hồ sơ.

Bước 2: Theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành. Người dân có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ bằng cách nhập mã xác nhận và số biên nhận vào Cổng dịch vụ công. Trong trường hợp có sự cố trong hồ sơ cần kiểm tra, xác minh làm rõ hoặc do nguyên nhân khác mà không trả kết quả giải quyết hồ sơ theo đúng quy định về thời gian, cơ quan tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục gửi thông báo bằng văn bản hoặc qua Cổng dịch vụ công, qua tin nhắn (SMS) cho người yêu cầu, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 3: Nhận kết quả. Sau khi tiếp nhận và xử lý hồ sơ, cơ quan tiếp nhận sẽ trả kết quả giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ tại trụ sở cơ quan hoặc qua dịch vụ bưu chính, hoặc tại địa điểm theo yêu cầu của người dân.

Về lệ phí, người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật bằng hình thức nộp tiền mặt trực tiếp hoặc nộp trực tuyến thông qua chức năng thanh toán trên Cổng dịch vụ công.

Sau khi hồ sơ được giải quyết xong, người yêu cầu cấp sổ đỏ online phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo mức lệ phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định. Mức lệ phí này có thể khác nhau tùy theo từng địa phương, nhưng thường dao động từ 80.000 đến 1.200.000 đồng.

Sau khi thanh toán xong lệ phí, người yêu cầu cấp sổ đỏ online sẽ nhận được thông báo từ cơ quan tiếp nhận hoặc cơ quan giải quyết hồ sơ để nộp bản chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp và giấy tờ khác theo quy định. Cơ quan giải quyết hồ sơ không chịu trách nhiệm về những nội dung trong văn bản, giấy tờ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác xử lý trước đó.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu và liên thông điện tử giữa các cơ quan để thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và thanh toán nghĩa vụ tài chính của người yêu cầu cấp sổ đỏ online được thực hiện theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử và pháp luật về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Nghị định 10/2023/NĐ-CP được kỳ vọng là một giải pháp hiệu quả để khắc phục những khó khăn và rào cản trong việc cấp sổ đỏ cho người dân, góp phần bảo vệ quyền lợi của người sử dụng đất và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội. Quy định này có hiệu lực từ ngày 20/5/2023.

Tuyết Ngân