12/10/2021

Nhiều dự án lớn ‘quên’ nhà ở xã hội, tuỳ tiện điều chỉnh quy hoạch

Kiểm toán nhà nước chỉ ra nhiều dự án không bố trí diện tích đất dành cho nhà ở xã hội, cấp phép mật độ xây dựng lớn hơn quy hoạch được duyệt, đồng ý chủ trương giao đất không qua đấu giá…

Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Sỹ Thanh vừa có báo cáo công tác năm 2021 của Kiểm toán nhà nước gửi tới kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XV. Trong đó, nhiều bất cập được chỉ ra qua kiểm toán chuyên đề việc quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng tại các đô thị giai đoạn 2017-2020.

Theo cơ quan kiểm toán, trong giai đoạn trên, một số địa phương như tỉnh Khánh Hòa, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, khi phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết, điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng còn chưa bố trí quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội theo quy định.

Trong khi đó, TPHCM chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở bao gồm loại hình văn phòng có nhân viên lưu trú (officetel) chưa đủ căn cứ pháp lý. Không chỉ vậy, nhiều dự án còn không bố trí diện tích đất dành cho nhà ở xã hội theo quy định.

Kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra tình trạng cấp phép mật độ xây dựng lớn hơn mật độ xây dựng tối đa theo quy hoạch được duyệt; có dự án đã có quyết định giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chậm xác định tiền sử dụng đất; có dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng làm phát sinh nghĩa vụ tài chính nhưng chưa xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung.

Luân Dũng/Tiền Phong