15/04/2022

Nghiệm thu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của Viện Kiến trúc Quốc gia năm 2021

Bộ Xây dựng vừa tổ chức họp nghiệm thu Nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021 của Viện Kiến trúc Quốc gia theo Quyết định số 131/QĐ-BXD ngày 23/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. PGS.TS Vũ Ngọc Anh – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Viện trưởng Viện Kiến trúc Quốc gia Đỗ Thanh Tùng phát biểu tại cuộc họp

Các nhiệm vụ chuyên môn mà Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện trong năm 2021 gồm: Đánh giá thực trạng kiến trúc đô thị và nông thôn miền Nam Việt Nam; Đánh giá hiệu quả các giải pháp thiết kế, xây dựng nhà ở chịu ảnh hưởng thiên tai khu vực miền Bắc; Rà soát, đánh giá các nội dung về phòng chống thiên tai trong các TCVN về lĩnh vực kiến trúc và hệ thống kỹ thuật bên trong hiện hành để đề xuất các giải pháp điều chỉnh, bổ sung các quy định trong hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng, biên soạn các TCVN và lập các TKĐH đáp ứng tiêu chí thích ứng biến đổi khí hậu; Đánh giá thực trạng, nghiên cứu và đề xuất giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng vào kiến trúc công trình nhà ở tại Việt Nam; Thực hiện nhiệm vụ của Ban kỹ thuật xây dựng về kiến trúc và hệ thống kỹ thuật công trình; Rà soát đánh giá thực trạng quản lý công trình kiến trúc có giá trị theo Luật Kiến trúc; Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến công trình kiến trúc có giá trị; Hướng dẫn nghiệp vụ cho các địa phương; Thu nhập dữ liệu, đánh giá phương pháp cấp, sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc ở các quốc gia và đánh giá thực trạng xây dựng khung đánh giá phát triển nghề tại Việt Nam; Hội thảo và tổ chức Tuần lễ Công trình Xanh Việt Nam 2021; Nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ công nhân viên…

Theo báo cáo, Viện Kiến trúc Quốc gia đã hoàn thành các nhiệm vụ được giao đảm bảo tiến độ, chất lượng theo yêu cầu, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí được cấp theo nhiệm vụ thường xuyên. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được Bộ Xây dựng giao cho Viện Kiến trúc Quốc gia, các thành viên Hội đồng đều nhất trí với các báo cáo của Viện, đánh giá Viện đã hoàn thành các nhiệm vụ.

Các thành viên Hội đồng đều nhất trí với các báo cáo của Viện Kiến trúc Quốc gia

Phát biểu kết luận cuộc họp, PGS.TS Vũ Ngọc Anh đồng tình với ý kiến đánh giá của các thành viên Hội đồng – đại diện các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, nhất trí nghiệm thu kết quả thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên năm 2021 của Viện, đồng thời đề nghị lãnh đạo Viện chỉ đạo hoàn thiện các báo cáo theo ý kiến góp ý của Hội đồng để nộp cho các cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng trong thời gian sớm nhất.

Đặng Ngân/BXD