23/12/2022

Nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ “Nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn công cụ đánh giá – công nhận khu đô thị xanh tại Việt Nam”

Ngày 23/12/2022, Hội đồng KHKT chuyên ngành Viện Kiến trúc Quốc gia (Bộ Xây dựng) đã tổ chức cuộc họp nghiệm thu cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu hoàn thiện hướng dẫn công cụ đánh giá – công nhận khu đô thị xanh tại Việt Nam” do nhóm nghiên cứu Phòng Quản lý khoa học – kỹ thuật và dữ liệu thuộc Viện Kiến trúc Quốc gia thực hiện. Hội đồng do Ths.KTS Vũ Đình Thành – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng KHKT Viện Kiến trúc Quốc gia làm chủ tịch hội đồng.

Ths.KTS Vũ Đình Thành – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng KHKT Viện Kiến trúc Quốc gia chủ trì

Hiện nay Việt Nam là một quốc gia đang phát triển và đang trong giai đoạn đô thị hoá mạnh mẽ. Năm 2020, mức độ đô thị hóa của Việt Nam đạt 39,2%, với dự báo mỗi năm sẽ tăng 1% thì đến năm 2030, Việt Nam sẽ đạt mức độ đô thị hóa là 50%, nghĩa là một nữa dân số cả nước sẽ sống ở các đô thị. Dịch cư nông thôn – thành thị sẽ dẫn đến nhu cầu về nhà ở đô thị, được dự báo lên đến 70 triệu m2 nhà ở mỗi năm. Các khu đô thị mới chính là nguồn cung ứng chính quỹ nhà ở mới ở các đô thị. Trong 20 năm qua, ước tính có đến 5000 dự án khu đô thị mới quy mô trên 20ha được đầu tư xây dựng tại Việt Nam. Nếu các khu đô thị mới này được thực hiện theo hướng xanh thì sẽ là sự đóng góp không hề nhỏ để Việt Nam thực hiện TTX và PTBV. Như vậy, việc xây dựng các Bộ công cụ hay các hệ thống đánh giá xanh cho các dự án đô thị là một cách làm phổ quát rất cần cho Việt Nam trong bối cảnh đô thị hoá mạnh mẽ hiện nay.

TS.KTS Nguyễn Tất Thắng – Chủ nhiệm đề tài

Tại Hội nghị, nhóm nghiên cứu trình bày tổng quan, sự cần thiết và phạm vi nghiên cứu của đề tài. Theo đó, dữ liệu tham kháo để đưa ra công cụ đánh giá – công nhận khu đô thị xanh tại Việt Nam dựa trên kinh nghiệm quốc tế thông qua phân tích, luận giải, so sánh một số bộ công cụ đánh giá – chứng nhận khu đô thị xanh trên thế giới gồm 2 bộ: Bộ LEED Neighborhood Development (LEED ND) thuộc hệ thống LEED của Mỹ và Bộ GREEN MARK for Districts thuộc hệ thống GREEN MARK của Singapore. Qua đó tổng hợp và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Để thực hiện nhiệm vụ KHCN này, nhóm nghiên cứu đã khảo sát Dự án Làng Sen tại Đồng Nai và một dự án tại Đà Nẵng (đang lập Quy hoạch chi tiết). Qua quá trình nghiên cứu, nhóm đã tổng luận kết quả đánh giá thử nghiệm 2 dự án và rút ra kết luận về tính hợp lý của phiên bản KĐTX 02

Đồng thời, nhóm nghiên cứu còn tham vấn các chủ đầu tư về Bộ tiêu chí và hệ thống đánh giá KĐTX 02; tham vấn các đơn vị tư vấn về Bộ tiêu chí và hệ thống đánh giá KĐTX 02; tham vấn các tổ chức, hội nghề nghiệp về Bộ tiêu chí và hệ thống đánh giá KĐTX 02; tham vấn các cơ quan quản lý xây dựng địa phương về Bộ tiêu chí và hệ thống đánh giá KĐTX 02.

Từ những kết quả khảo sát, nghiên cứu trên, nhóm nghiên cứu đã tổng luận kết quả tham vấn và ghi nhận, chỉnh sửa bộ tiêu chí phiên bản KĐTX 02.

Kết quả nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã đề xuất một số khuyến nghị các chính sách thúc đẩy việc đánh giá – chứng nhận KĐTX và thảo luận về hành động cần tiếp tục thực hiện trong tương lai

Tại Hội nghị, Các thành viên phản biện, thành viên Hội đồng nghiệm thu đã có những ý kiến đóng góp cho nhiệm vụ KHCN những điểm cần lưu ý chỉnh sửa để hoàn thiện đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hội đồng khoa học kỹ thuật Viện Kiến trúc Quốc gia đánh giá, ghi nhận nỗ lực của nhóm nghiên cứu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đã hoàn thành đầy đủ các yêu cầu theo đề cương được duyệt.

Kết luận Hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Ths.KTS Vũ Đình Thành – Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng KHKT Viện Kiến trúc Quốc gia đề nghị Ban thư ký tiếp thu toàn bộ các góp ý tại Hội nghị. Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài do nhóm nghiên cứu thực hiện và tiếp tục hoàn thiện theo các ý kiến đóng góp.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Tuyết Ngân