27/04/2017

Ngày 27/4, Ngày Kiến trúc Việt Nam

Hôm nay (27/4) là Ngày Kiến trúc Việt Nam, ngày kỷ niệm truyền thống hàng năm của Hội Kiến trúc sư Việt Nam và giới kiến trúc sư trên cả nước.

KTS. Việt Nam có nhiệm vụ kiến tạo không gian sống an toàn, bền vững, thân thiện và nhân văn cho con người. (Ảnh minh họa: VOV)

KTS. Việt Nam có nhiệm vụ kiến tạo không gian sống an toàn, bền vững, thân thiện và nhân văn cho con người. (Ảnh minh họa: VOV)

Ngày 27/4 cách đây 69 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho các kiến trúc sư ở Đại hội lần thứ I, chính thức thành lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam (nay là Hội Kiến trúc sư Việt Nam) tại làng Thản Sơn, xã Chiến Thắng, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Yên. Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định lấy ngày 27/4 hàng năm là Ngày Kiến trúc Việt Nam.

Hội Kiến trúc sư Việt Nam là hội nghề nghiệp được thành lập sớm nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đến nay, nước ta đã có gần 18.000 kiến trúc sư, trong đó, hơn 6.000 người là hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam. Nhiệm vụ kiến tạo không gian sống an toàn, bền vững, thân thiện và nhân văn cho con người chính là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của kiến trúc sư hiện nay.