01/04/2023

Nâng cao chất lượng Tạp chí khoa học ngành Xây dựng – Kiến trúc

(KTVN) – Ngày 31/3, tại Hà Nội, Hội đồng Giáo sư ngành Xây dựng- Kiến trúc và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Nâng cao chất lượng Tạp chí và chuẩn bị xét hồ sơ chức danh GS, PGS Khối ngành Xây dựng- Kiến trúc năm 2023”.

GS.TS Nguyễn Việt Anh, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư ngành Xây dựng- Kiến trúc và PGS.TS.KTS Lê Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội chủ trì buổi tọa đàm.

Toàn cảnh Tọa đàm

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, PGS.TS.KTS Lê Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh: “Việc nâng cao chất lượng tạp chí khoa học cũng như công tác xét đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS rất chú trọng chuyên môn, học thuật, và uy tín, buổi tọa đàm diễn ra nhằm chia sẻ thông tin về tiêu chí đánh giá tạp chí, bài báo khoa học, sách phục vụ đào tạo của Hội đồng GS Nhà nước và Hội đồng GS liên ngành Xây dựng – Kiến trúc. Đồng thời, cung cấp thông tin để các tạp chí có kế hoạch nâng cao chất lượng, trao đổi học hỏi kinh nghiệm của các tạp chí đã gia nhập thành công hệ thống cơ sở dữ liệu quốc tế  Scopus, ACI”.

PGS.TS.KTS Lê Quân phát biểu khai mạc Tọa đàm

Hiện nay, trên thế giới, có nhiều tổ chức được thành lập để định kỳ đánh giá chất lượng các tạp chí khoa học và bình chọn vào các danh mục. Các tổ chức này đã đưa ra những công cụ có chất lượng và đầy đủ để đo lường, tìm kiếm, theo dõi chất lượng các tạp chí khoa học thuộc các lĩnh vực và bình chọn vào các danh mục trích dẫn trong CSDL đa ngành (như: Web of Science, Scopus, DOAJ, EBSCO, Proquest, ACI), trong CSDL chuyên ngành (như: Pubmed, Embase, IEEexplore, Inspec, Compendex…)

Tại Việt Nam, Tạp chí khoa học đã có trong Danh mục tạp chí khoa học uy tín trên thế giới và trong khu vực, hội nhập quốc tế: 08 tạp chí thuộc Danh mục Scopus, trong đó 01 tạp chí thuộc SCIE và 07 tạp chí thuộc ESCI (01 tạp chí đã ra khỏi Scopus từ 2018, nhưng vẫn thuộc ESCI); 26 tạp chí thuộc Danh mục ACI.

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Tạp chí khoa học theo hướng nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu hội nhập; chia sẻ kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ ứng viên GS, PGS khối ngành Xây dựng- Kiến trúc; chia sẻ thông tin về tiêu chí đánh giá Tạp chí, bài báo khoa học, sách phục vụ đào tạo của Hội đồng giáo sư Nhà nước và Hội đồng giáo sư liên ngành Xây dựng- Kiến trúc. Đồng thời, cung cấp thông tin để các tạp chí có kế hoạch nâng cao chất lượng.

Tọa đàm đã được nghe các ý kiến tham luận của các chuyên gia về những nội dung chính: Cơ sở dữ liệu tạp chí và lựa chọn danh mục tạp chí khoa học được tính điểm – PGS.TS. Trần Anh Tuấn – Chánh VP  Hội đồng GS nhà nước; Đánh giá tạp chí, sách phục vụ đào tạo, bài báo khoa học và xét hồ sơ ứng viên – GS.TS. Nguyễn Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng GSNN liên ngành Xây dựng – Kiến trúc; Các tiêu chí xét duyệt tạp chí của ACI (ASEAN CITATION INDEX) và mức độ yêu cầu của từng tiêu chí – PGS.TS. Đinh Văn Thuật – Trưởng phòng Tạp chí, Trường ĐH Xây dựng HN. Cùng với đó, Tọa đàm còn được nghe các chia sẻ của GS.TS. Thái Hoàng – Tổng biên tập Tạp chí KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN VN về kinh nghiệm Tạp chí trong danh mục SCOPUS; PGS.TS. Phạm Trọng Thuật – Chủ tịch HĐ Trường ĐH Kiến trúc HN, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Kiến trúc – Xây dựng có những chia sẻ kinh nghiệm về Tạp chí KH&CN.

Sau khi nghe các bài tham luận, Tọa đàm tiến hành thảo luận các vấn đề về việc chuẩn bị các điều kiện đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế và các cơ sở dữ liệu quốc tế khác, các chính sách xuất bản, xây dựng hệ thống website trực tuyến; Thực tiễn quá trình gia nhập Scopus, ACI của các tạp chí khoa học trong nước; Chia sẻ các giải pháp nâng cấp tạp chí khoa học nói chung và tạp chí khoa học chuyên ngành kiến trúc – xây dựng nói riêng đáp ứng tiêu chuẩn ACI và các cơ sở dữ liệu quốc tế khác.

Thông qua Tọa đàm, các Tạp chí khoa học có thể tìm ra những giải pháp đổi mới liên tục, đột phá, từng bước đưa tạp chí trong nước hội nhập với tạp chí quốc tế và hướng đến phát triển bền vững trong thời gian tới.

Một vài hình ảnh Tọa đàm:

Tuyết Ngân