17/04/2019

Năm 2019, TPHCM cải tạo, sửa chữa 108 chung cư cũ

Để bảo đảm an toàn cho người dân, TPHCM có kế hoạch sửa chữa, cải tạo và tháo dỡ hơn 100 công trình nhà chung cư cũ trên địa bàn.

Ngày 17/4, văn phòng UBND TPHCM cho biết kế hoạch sửa chữa, cải tạo các chung cư cũ.

Cụ thể, trong năm nay, thành phố dự kiến sửa chữa, cải tạo 108 chung cư cũ; khởi công và thi công xây dựng 8 chung cư; hoàn thành tháo dỡ 7 chung cư.

Bên cạnh đó, thành phố đặt mục tiêu hoàn thành di dời 729 hộ dân của 12 chung cư cấp D; lựa chọn chủ đầu tư 11/15 chung cư cấp D.

Hơn 100 chung cư cũ sẽ được cải tạo, sửa chữa, tháo dỡ trong năm nay

Hơn 100 chung cư cũ sẽ được cải tạo, sửa chữa, tháo dỡ trong năm nay

Sở Xây dựng được giao phổ biến các văn bản mới liên quan đến lĩnh vực vật liệu xây dựng cho các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là những nội dung liên quan đến quyền và trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sử dụng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng, công tác quản lý chất lượng.

Đồng thời, đơn vị tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các đơn vị thuộc đối tượng kiểm tra và đơn vị liên quan đến nay chưa thực hiện khắc phục.

Hồng Trâm/Thế giới tiếp thị